długotrwały stan przejściowy

long-lasting transition state ● Wojciech Karliński