Ponikwa, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki. Październik 2020. 
W Długopolu Zdroju idąc ulicą Wolną, koło Parku Zdrojowego trzeba skręcić w prawo w Leśną, a potem za restauracją "Teatralna", gwałtownie w lewo. Czerwony szlak, poprowadzi nas wąską ścieżką przez zarośla do asfaltowej drogi, potem przez pola do centrum wsi pod przystanek. Jeśli pójdziemy dalej, poza prawą stronę kadru dojdziemy do niewielkiego sklepu, przy którym zawsze idąc na schronisko "Jagodna" zatrzymuję się na chwilę odpoczynku. Dom za przystankiem spłonął w marcową noc 2018 roku. Dziewięć osób, które w nim mieszkały bezpiecznie opuściły budynek. Pożar gasiły odziały OSP, aż z sześciu okolicznych wsi.

In Długopole Zdrój, walking on Wolná street, near the Spa Park, you need to turn right into Leśná street and then sharply left, behind the "Teatralna" restaurant. The red trail will lead us through thickets to an asphalt road, then through fields to the center of the village, near the bus stop. If we go further, on the right side of the frame, we will reach a small shop, where I always stop for a moment of rest when going to the "Jagodna" shelter. The house behind the bus stop burned down on a March night in 2018. Nine people who lived in it safely left the building. The fire was fought by OSP units from six neighboring villages.
Opole.  Marzec 2021.
Byłem tu krótko. Wysiadłem z pociągu pośpiesznego z Kielc, by po chwili znaleźć się w składzie Przewozów Regionalnych jadącym do Kędzierzyna - Koźle. Stacja według klasyfikacji PKP, jest oznaczona kategorią Premium. W 2018 roku, obsługiwała około 11000 podróżnych na dobę, co dawało jej 19 miejsce w kraju. W marcu, w środku trzeciej fali, budynek był opustoszały.

I was here briefly. I got off the express train from Kielce and soon found myself on a Regional Trains train heading to Kędzierzyn-Koźle. According to PKP classification, the station is designated as Premium category. In 2018, it served around 11,000 passengers per day, which put it in 19th place in the country. In March, during the third wave of the pandemic, the building was deserted.
Puste, zamknięte poczekalnie, to stały element podróży po polskiej prowincji w 2021 roku. 
Kapliczka św. Katarzyny patronki kolejarzy na peronie 2.
St. Catherine's Chapel, dedicated to the patron saint of railway workers, is located on platform 2.

Gogolin, województwo opolskie, powiat krapkowicki. Marzec 2021.
Na peronie był remont, w około siatki i rozkopy. Tymczasowa wiata, nie wyglądała zachęcająco. Za to, po odjeździe pociągu po drugiej stronie torów zobaczyłem  ładnie odremontowany dworzec.
During my visit to the platform, there was construction work taking place, with fences and excavations around. There was a temporary shelter that didn't look very inviting. However, after the train departed on the other side of the tracks, I noticed a beautifully renovated station building.
Stacja od 2014 roku należy do Gminy Gogolin. Niszczejący przez lata budynek niedawno odremontowano. Oprócz centrum przesiadkowego mieści się w nim dodatkowo biblioteka, oraz Centrum Usług Społecznych.
Since 2014, the station has been under the ownership of Gogolin Municipality. After years of deterioration, the building was recently renovated. In addition to serving as a transportation hub, it now houses a library and a Social Services Center, providing additional facilities for the community.
W Gogolinie miałem dwie godziny na przesiadkę. Tułałem się brzydkimi ulicami. Miasto zrobiło na mnie przygnębiające wrażenie, a szarość późnej zimy pogłębiła dodatkowo to odczucie. Próbowałem znaleźć ślady po starym dworcu autobusowym, ale niewiele po nim zostało. Pod Centrum Przesiadkowym stał znak  z symbolem autobusu. To stąd miałem jechać dalej. Rozkład jazdy był przejrzysty i niezniszczony. Był jednak środek trzeciej fali pandemii i bałem się, że bus nie przyjedzie. Pojawił się jednak punktualnie.
In Gogolin, I had a two-hour layover. I wandered through the unattractive streets, and the town left a depressing impression on me, further intensified by the winter's grayness. I tried to find traces of the old bus station, but little remained of it. Under the Transportation Center, there was a sign with a bus symbol, indicating where I was supposed to continue my journey. The timetable was clear and undamaged. However, it was in the midst of the third wave of the pandemic, and I was worried that the bus might not arrive. Fortunately, it appeared on time.
Krapkowice województwo opolskie. Marzec 2021.
Nie przyjechały trzy kolejne autobusy, pomimo, że widniały na rozkładzie. Bałem się że utknę tu na dobre. Było mi zimno. Lockdown zamknął na głucho knajpy razem z poczekalnią dla podróżnych na dworcu autobusowym. Wilgotna maseczka przylepiała  się do twarzy. Zadzwoniłem do dyspozytora PKS Głubczyce z pytaniem,  czy mam szansę na to, że w końcu jakiś jednak pojedzie. "Sytuacja zmienia się dynamicznie" usłyszałem w słuchawce. Pozostało mi tylko czekanie. Było już szaro, gdy w końcu wyjeżdżałem.
Three consecutive buses didn't arrive, even though they were listed on the schedule. I was afraid of getting stuck there for good. It was cold, and the lockdown had closed down the restaurants along with the waiting area at the bus station. The damp mask clung to my face. I called the dispatcher at PKS Głubczyce, asking if there was any chance that a bus would eventually come. "The situation is changing dynamically," I heard on the other end of the line. All I could do was wait. It was already getting dark when I finally departed.
Głubczyce, województwo opolskie. Marzec 2021.
Nieczynna stacja kolejowa znajduje się niecałe sto metrów od niedawno wybudowanego dworca autobusowego. Ostatni pociąg odjechał stąd w kwietniu 2000 roku. Od tego czasu wybudowany w 1890 roku budynek,  przypominający kształtem parowóz i będący wierną kopią nieistniejącego już dworca w Salonikach, wielokrotnie zmieniał właściciela. Z roku na rok popada w coraz większą ruinę. W październiku 2020 w budynku wybuchł pożar. W maju 2021 roku został po raz kolejny wystawiony na sprzedaż. Ratunkiem dla dworca, może być planowana rewitalizacja linii kolejowych 177 i 294 Racibórz – Racławice Śląskie - Baborów - Głubczyce w ramach programu Kolej Plus. Województwo opolskie otrzymało milion złotych na opracowanie dokumentacji przedprojektowej modernizacji tej linii.
An inactive railway station is located just a hundred meters from the recently built bus station. The last train departed from here in April 2000. Since then, the building, which was constructed in 1890 and shaped like a locomotive, faithfully replicating the no-longer-existing station in Saloniki, has changed ownership multiple times. Year after year, it falls into further ruin. In October 2020, a fire broke out in the building. In May 2021, it was once again put up for sale. The salvation for the station could be the planned revitalization of railway lines 177 and 294, connecting Racibórz, Racławice Śląskie, Baborów, and Głubczyce, as part of the Kolej Plus program. The Opole Voivodeship has received one million złoty to develop pre-project documentation for the modernization of this line.
Dworzec autobusowy w Głubczycach tak naprawdę jest wielką betonową wiatą. Jest tu zupełnie ciemno. Światła zamontowane w ścianach mają  czujnik ruchu i włączają się tylko wtedy gdy pojawią się podróżni. Przyjechałem do miasta jednym z ostatnich kursów, dworzec i najbliższa okolica były zupełnie opustoszałe, za to aleja prowadząca w dół w stronę centrum miasta opanowana była przez  grupki młodzieży, która po godzinach nauki zdalnej i z racji zamkniętych pubów w ten sposób spędzała wieczór.
The bus station in Głubczyce is actually a large concrete shelter. It is completely dark inside, and the lights installed in the walls have motion sensors and only turn on when travelers appear. I arrived in the city on one of the last services, and the station and its immediate surroundings were completely deserted. However, the avenue leading down towards the city center was occupied by groups of young people who, due to remote learning and closed pubs, were spending their evenings there.
Głogówek, województwo opolskie, powiat prudnicki. Marzec 2021. 
Dworzec autobusowy.
Latem gdy nie było lockdownu, można było kupić tu lody włoskie i gofry pokryte czekoladową polewą i słodką śmietaną. Trzeba było tylko iść trochę dalej, prawą stroną budynku, tak jak prowadzi nas chodnik, żeby dostać się stąd na stację kolejową. Musiałem przejść kawałek przez miasto, potem kilometr piękną lipową aleją wprost do budynku dworca.
During the summer when there was no lockdown, you could buy Italian ice cream and waffles covered with chocolate sauce and sweet cream here. You just had to walk a little further, on the right side of the building, following the sidewalk, to get from the bus station to the train station. I had to walk through the city for a while, then a kilometer through a beautiful lime tree avenue straight to the train station building.
Wybudowany w 1876 roku budynek, jest zamknięty i wygląda na opustoszały. Od strony peronu znajduje się niewielka wnęka z ławką, która służy za poczekalnię. W 2017 roku stacja obsługiwała od 55- 99 podróżnych dziennie, ale teraz w czasie pandemii jedynymi, oczekującymi na pociąg byłem ja i starszy pan przechadzający się nerwowo w tę i z powrotem po peronie. Na zdjęciach z 1941 roku widać, że mniej więcej w miejscu tablicy z nazwą miejscowości, znajdowało się zadaszenie, a cały budynek porośnięty był dzikim winem. Na kolumnach podtrzymujących daszek wisiały doniczki z kwiatami.
The building, constructed in 1876, is closed and appears deserted. On the platform side, there is a small recess with a bench serving as a waiting area. In 2017, the station served 55 to 99 passengers daily, but now during the pandemic, the only ones waiting for the train were myself and an older man nervously pacing back and forth on the platform. In the photos from 1941, it can be seen that roughly in the location of the town name sign, there was a roofed area, and the entire building was covered with wild vines. Flower pots hung from the columns supporting the roof.
Prudnik, województwo opolskie. Marzec 2021.
Stacja kolejowa.
Zimny i pusty hol na stacji był otwarty. Przypominał wnętrze wydmuszki, można było się w nim jedynie schronić przed deszczem i wiatrem. Kasy, poczekalnia i bufet zamknięte były na głucho i zapewne nie działały od dawna.
Kiedyś przed wejściem od strony peronów stał kiosk Ruchu w którym podróżni mogli kupić Radomskie i "Trybunę Opolską”. Dziś nie ma już po nim śladu. Dziwne miejsce. Dziwnie się czułem w tym pustym zimnym holu. W wybudowanym 1876 roku budynku, który powstał jako stacja Kolei Górnośląskiej, była  cesarzowa Augusta Wiktoria, Adolf Hitler i Hermann Göring. Każdy z nich stał zapewne przez chwilę w miejscu, gdzie na podłogę przed drzwiami do nieczynnej dziś poczekalni, padał przez okno promień słońca. Na dworcu kilka razy w 1946 roku doszło do walk, między funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej, a żołnierzami Armii Czerwonej. Kierując się w stronę wyjścia, wyobrażałem sobie  huk wystrzałów, który w holu grzmiał zapewne jeszcze intensywniej. 
Formerly, there used to be a Ruch kiosk near the entrance from the platform side, where passengers could buy Radomskie and "Trybuna Opolska" newspapers. Today, there is no trace of it. It's a strange place. I felt strangely in that empty, cold hall. In the building, constructed in 1876 as a station for the Upper Silesian Railway, Emperor Augusta Victoria, Adolf Hitler, and Hermann Göring have all likely stood for a moment in the spot where sunlight used to shine through the window onto the floor in front of the now closed waiting room. There were several clashes at the station in 1946 between the officers of the Citizen's Militia and the soldiers of the Red Army. As I made my way towards the exit, I could imagine the sound of gunfire echoing even more intensely in the hall.
Dworzec autobusowy w Prudniku usytuowany w centrum miasta, przeniósł mnie w lata 80. Podobno, został wykupiony przez gminę, podobno ma być wkrótce zburzony, a w jego miejsce ma powstać nowoczesne centrum przesiadkowe. Tak podało we wrześniu 2021 roku TVP3 Opole. Tyle tylko, że podobne informacje, że to już, że wkrótce, ukazują się w lokalnych mediach od 2016 roku.
The bus station in Prudnik, located in the city center, transported me back to the 80s. Apparently, it has been purchased by the municipality and is supposed to be demolished soon, making way for a modern transportation center. This information was reported by TVP3 Opole in September 2021. However, similar reports about its imminent demolition have been appearing in local media since 2016.
Autosan PKS Głubczyce stojący na placu manewrowym  w barwach  nieistniejącej Veolii Transport.
Głuchołazy, województwo opolskie, powiat nyski. Marzec 2021.
   Piękny, wybudowany w 1914 roku w stylu szwajcarskim budynek stacyjki został niedawno wyremontowany.       W 2017 roku niszczejący obiekt przejęła z symboliczną złotówkę gmina. Pociągi docierają tu tylko w weekendy. Jeden rano i jeden po południu. W tygodniu z poczekalni mogą korzystać podróżni dworca autobusowego, znajdującego się poniżej budynku. Nie wygląda on już niestety tak estetycznie.
The beautiful Swiss-style station building, constructed in 1914, has recently been renovated. In 2017, the deteriorating facility was taken over by the municipality for a nominal fee. Trains only arrive here on weekends, with one in the morning and one in the afternoon. During weekdays, passengers from the bus station located below the building can use the waiting area. Unfortunately, the bus station no longer maintains the same aesthetic appeal as before.
Otmuchów, województwo opolskie, powiat nyski. Marzec 2021.
Wpadłem tu tylko na chwilę. Czekałem w Nysie na pociąg do Grodkowa i ten czas postanowiłem wykorzystać na odwiedzenie oddalonego o kilkanaście kilometrów miasteczka. Przyjechałem i...bałem się, że nie wyjadę stąd. Większość kursów powrotnych była odwołana, a te które miały funkcjonować też były mocno niepewne. Udało mi się wrócić, ale autobus który zabrał mnie z powrotem przyjechał zupełnie poza godzinami podanymi na rozkładzie. Starsza kobieta, która stoi tyłem przyjechała tutaj z Nysy na szczepienia przeciwko Covid-19, takie dostała skierowanie. Jest przerażona. Nie wie jak i kiedy wróci. Z informacji o odjazdach na przystanku nic dla niej nie wynika.
I only stopped by briefly. I was waiting in Nysa for a train to Grodków, and I decided to use that time to visit a town located several kilometers away. I arrived, and...I was afraid that I wouldn't be able to leave. Most of the return trips were canceled, and even the ones that were supposed to operate were highly uncertain. I managed to return, but the bus that took me back arrived completely outside the scheduled timetable. There was an older woman standing nearby; she had come here from Nysa for Covid-19 vaccination, as she received a referral for it. She is terrified and doesn't know how or when she will return. The departure information at the bus stop doesn't provide any helpful information for her.
Nysa, województwo opolskie. Marzec 2021.
Dworzec autobusowy znajduje się obok stacji kolejowej. 
Dworzec kolejowy. Budynek wybudowano w 1957 roku w miejscu wcześniejszego, zniszczonego w czasie działań wojennych. Od 2016 roku jest własnością lokalnego samorządu.
The railway station. The building was constructed in 1957 on the site of the previous one, which was destroyed during the war. Since 2016, it has been owned by the local government.
Z Polskich dworców znikają kasy biletowe. Zamykane są masowo w miastach powiatowych. Z mniejszych miejscowości zniknęły już dawno. Brakuje ich nawet w nowo wybudowanych dworcach.  Kolejarze uważają, że coraz więcej osób chce kupować bilet przez Internet, ale to tylko część prawdy. Stawki czynszowe dla przewoźników, którzy chcieliby je uruchomić, ustalane są na takich samych zasadach jak dla innych najemców powierzchni na dworcach. Są one wysokie, a w nowych obiektach jeszcze wyższe.  A to przecież okienka kasowe generują ruch na stacjach, dzięki nim pojawia się i może funkcjonować działalność komercyjna.
Ticket offices are disappearing from Polish railway stations. They are being closed en masse in county towns, and they have long vanished from smaller towns. Even newly built stations lack them. Railway workers believe that an increasing number of people prefer to buy tickets online, but that's only part of the truth. Rental fees for carriers who would like to operate ticket offices are set on the same terms as for other tenants on the stations. These fees are high and even higher in new facilities. Yet, it is the ticket windows that generate traffic at the stations, enabling commercial activities to appear and function.
Znikają kasy biletowe, a za nimi sklepiki i bufety dworcowe. Do zimnej, pozbawionej ławek i sanitariatów poczekalni nikt nie przyjdzie. Na stację wpada się w ostatniej chwili. Na dworcach kolejowych przebywa się obecnie z przymusu, gdy mamy przesiadkę lub pociąg się spóźni.
Ticket offices are disappearing, along with the shops and station cafeterias. Nobody wants to come to a cold waiting room without benches and toilets. People only go to railway stations out of necessity, for transfers or when their train is delayed.
Grodków, województwo opolskie, powiat brzeski. Marzec 2021.
Trudno uwierzyć, ale ten brzydki budynek stacyjny po prawej stronie kadru, był kiedyś perełką architektoniczną. To co pozostało  po działaniach wojennych, uformowano w brzydki klocek przypominający garaż. Niedawno został odremontowany i przekształcony w centrum przesiadkowe. Wewnątrz znajduje się wspólna dla autobusów i kolei poczekalnia. W czasie pandemii większość kursów autobusowych została odwołana. 
It's hard to believe, but the ugly station building on the right side of the frame was once an architectural gem. What remained after the war was transformed into an unattractive block resembling a garage. However, it has recently been renovated and transformed into a transportation hub. Inside, there is a shared waiting area for buses and trains. During the pandemic, most bus services were canceled.
Brzeg, województwo opolskie. Marzec 2021.
Pusty przystanek autobusowy przed dworcem kolejowym. Wszystkie odjazdy stąd zostały odwołane.
To duży, ruchliwy dworzec. W 2018 roku obsługiwał około 4000 pasażerów na dobę, należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, łączącego Drezno – Wrocław – Kraków – Kijów. Powstał w 1870 roku. W latach 2010- 2012 przeprowadzono gruntowny remont stacji. To był ostatni punkt mojej marcowej wyprawy. Miałem stąd wrócić do domu. Oczekiwanie na pociąg trochę się przedłużyło, był spóźniony ponad 3 godziny. Była już noc, gdy  wyjeżdżałem.
It's a large, busy station. In 2018, it served around 4,000 passengers per day and belongs to the III Pan-European Transport Corridor, connecting Dresden – Wrocław – Kraków – Kyiv. It was established in 1870. A major renovation of the station took place between 2010 and 2012. This was the final stop on my March journey, as I was supposed to return home from here. However, the wait for the train was prolonged as it was over three hours late. It was already night when I departed.
Rejowiec, województwo lubelskie, powiat chełmiński. Kwiecień 2021.
Nic tu nie ma. Dwa perony, przejście podziemne i betonowy dach nad schodami wychodzącymi z tunelu. Budynek stacyjny, którego fragment widać po lewej stronie kadru, wybudowany w 1961 roku, w którym był kiedyś bufet z jadłodajnią, kasy i posterunek SOK, po latach dewastacji został sprzedany prywatnemu właścicielowi. Czekając na pociąg do Krasnegostawu, siadłem na ławce widocznej w centrum kadru. Grzało kwietniowe słońce. Po miesiącach zimy i męczącego lockdownu, poczułem się w tym miejscu tak dobrze, że gdy nadjechał,  nie chciało mi się wstać.
There is nothing here. Two platforms, an underground passage, and a concrete roof over the stairs leading from the tunnel. The station building, visible on the left side of the frame, was built in 1961 and used to have a buffet, a dining area, ticket counters, and a SOK outpost. After years of neglect, it was sold to a private owner. While waiting for the train to Krasnystaw, I sat on the bench in the center of the frame. The April sun was warming. After months of winter and a tiring lockdown, I felt so good in this place that when the train arrived, I didn't want to get up.

Krasnystaw, województwo lubelskie. Kwiecień 2021.
Stacja kolejowa Krasnystaw Miasto.
Dworzec autobusowy w Krasnymstawie, jest przytulony do salonu meblowego i sklepu rolniczego. To stała praktyka PKS w całej Polsce. Sprzedaż terenu pod pawilony handlowe w zamian za parę stanowisk odjazdowych. Tutaj nie jest jeszcze tak źle, bo korytarz sklepowy robi za poczekalnie dla podróżnych i jest się gdzie schować, przed zimnem lub deszczem
The bus station in Krasnystaw is nestled next to a furniture salon and an agricultural store. This is a common practice of the national bus company throughout Poland, exchanging land for commercial pavilions in exchange for a few departure platforms. Here, the situation is not too bad because the shopping corridor serves as a waiting area for passengers, providing shelter from the cold or rain.
Gdzieś na trasie do Zamościa
Zamość, województwo lubelskie. Kwiecień 2021.
Miałem zajrzeć na pobliski dworzec autobusowy, ale pojawił się bus do Krasnobrodu. 
I was supposed to go to the nearby bus station, but a bus to Krasnobród showed up.
Krasnybród, województwo lubelskie, powiat zamojski. Kwiecień 2021.
Stacja autobusowa w Krasnymstawie, to niewielki placyk przed budynkiem informacji turystycznej. Rolę tablicy z rozkładem jazdy pełnią szklane drzwi z ponalepianymi kartkami. Brak poczekalni, brak sanitariatów. Miałem stąd mieć autobus do Zwierzyńca i jak zwykle obawiałem się, że w razie gdyby nie przyjechał, to utknę w miasteczku na dobre. PKS Biłgoraj jednak mnie nie zawiódł.
The bus station in Krasnystaw is a small square in front of the tourist information building. The role of a departure board is fulfilled by glass doors with pasted paper schedules. There is no waiting room or restroom facilities. I was supposed to take a bus to Zwierzyniec from here, and as usual, I was worried that if it didn't arrive, I would be stuck in the town for good. However, PKS Biłgoraj didn't disappoint me.
Zwierzyniec, województwo lubelskie, powiat zamojski. Kwiecień 2021.
Dworzec autobusowy miał zamkniętą poczekalnię i sanitariaty. Okna oblepione nieaktualnymi rozkładami jazdy i ogłoszeniami pandemicznymi.
The bus station had a closed waiting room and restroom facilities. The windows were covered with outdated schedules and pandemic announcements.
Na fotografiach sprzed paru lat stacyjka w  Zwierzyńcu wygląda uroczo. Niestety niedawne "usprawnienia" bardzo ją zeszpeciły. Niepasujące do całości tablice informacyjne i paskudna wiata przystankowa, sprawiają ogólne wrażenie graciarni. Przystanek obsługuje 10-19 podróżnych dziennie. Zatrzymuje się tu jeden pociąg rano do Wrocławia i jeden wieczorem do Hrubieszowa.
On the photographs from a few years ago, the station in Zwierzyniec looked charming. Unfortunately, recent "improvements" have greatly marred its appearance. Mismatched information boards and an ugly shelter give a general impression of disarray. The station serves 10-19 passengers per day. There is one train stopping here in the morning bound for Wrocław and one in the evening heading to Hrubieszów.
Szczebrzeszyn, województwo lubelskie, powiat zamojski. Kwiecień 2021.
Dworzec autobusowy, to w zasadzie tylko napis nad wiatą doklejoną do pawilonu "Biedronki". Chlubnym wyjątkiem w porównaniu do innych tego typu miejsc są czynne sanitariaty. Poczekalnia, jest tylko nazwą, bo zajął ja sklepik galanteryjno odzieżowy. Jest czysto. Może tyle wystarczy? 
The bus station is essentially just a sign above the shelter attached to the "Biedronka" pavilion. A notable exception compared to other similar places is the availability of functioning restrooms. The waiting area is merely a name, as it has been occupied by a small shop selling accessories and clothing. It is clean. Perhaps that's enough for now?
Brody Małe, wieś w pobliżu Szczebrzeszyna.
Na przystanku kolejowym Szczebrzeszyn, oddalonym od miasteczka 3 km, stał jeszcze nie tak dawno niewielki drewniany domek z kasą i poczekalnią. Wznieśli go Austriacy w 1915 roku na potrzeby wojskowe. Przed nim leżała  wielka, pomalowana na żółto i zielono, ciągnikowa opona służąca za klomb. Stacyjka działała do 2004 roku, potem stała zamknięta. W 2016 została ostatecznie rozebrana. Jedyny ślad po niej to właśnie ta wielka opona. Nie widać jej w kadrze, ale leży parę kroków po lewej stronie. Przy stacji była też kiedyś wieża wodna i większy murowany budynek z poczekalnią. Obydwa obiekty  spłonęły jednak w 1942 roku, podpalone przez partyzantów z Armii Krajowej. Z roku na rok ruch tutaj jest coraz mniejszy, kursuje tylko jeden pociąg. W 2017 stacyjka obsługiwała do 9 pasażerów na dobę.
Not too long ago, at the Szczebrzeszyn railway station, located 3 km away from the town, there stood a small wooden house with a ticket counter and a waiting room. It was originally built by the Austrians in 1915 for military purposes. In front of it, there was a large tractor tire painted in yellow and green, serving as a flowerbed. The station operated until 2004, after which it remained closed. In 2016, it was finally demolished, and the only trace left is that large tire, although it is not visible in the frame but lies a few steps to the left. There used to be a water tower and a larger brick building with a waiting room near the station. However, both structures were destroyed by fire in 1942, set by the partisan units of the Home Army. Over the years, the station has seen a decreasing amount of traffic, with only one train operating now. In 2017, the station served up to 9 passengers per day.
Tarnobrzeg, województwo podkarpackie. Kwiecień 2021.
Tarnobrzeski dworzec zamknięty jest na głucho od wielu lat. Od czerwca 2021 roku nie stają tu już  pociągi dalekobieżne.
The Tarnobrzeg train station has been completely closed for many years. Since June 2021, long-distance trains no longer stop here.
Kraśnik, województwo lubelskie. Kwiecień 2021.
Stacja kolejowa w Kraśniku, jest budowana na nowo. W miejscu starego piętrowego budynku, ma stanąć  parterowy pawilon podobny do dworca w Ciechanowie. Na razie podróżni mają do dyspozycji kontener i Toi Toia.
The railway station in Kraśnik is currently being rebuilt. In place of the old two-story building, a single-story pavilion similar to the one in Ciechanów is set to be constructed. For now, passengers have temporary facilities available, such as a container and portable toilets (Toi Toi).
Miałem trudności z dostaniem się na dworzec autobusowy. Wokół wszędzie trwał remont. Plątanina rowów i ogrodzeń stanowiła prawdziwy labirynt utrudniający znalezienie obcym właściwej drogi na stację. W końcu... ktoś pokazał mi ścieżkę.
I had difficulty getting to the bus station. There was construction going on all around. The tangle of ditches and fences created a real maze that made it difficult for unfamiliar people to find the right way to the station. Finally... someone showed me the path.
Międzylesie, województwo dolnośląskie powiat kłodzki. Lipiec 2021.
Gdybyśmy poszli prosto, w głąb kadru, tak jak prowadzą nas tory kolejowe, po czterech kilometrach trafilibyśmy na granicę państwową, a kilometr dalej ujrzelibyśmy zabudowania czeskiego Lichkova. Stacja powstała w 1875 roku, granica była w tym samym miejscu co teraz, a Międzylesie, tak jak i teraz było stacją na rubieży. Różnica polega na tym, że wtedy nazywała się Mittelwalde. Wówczas granica rozdzielała Cesarstwo Niemieckie od Austro-Węgier. Jeszcze jakiś czas temu działał tu dworcowy bufet i kasy biletowe. W latach 2002/ 2003 stacja przeszła gruntowna modernizację,  wybudowano obok niej nowy budynek.  Działała tu straż graniczna, a swoje biura mieli też celnicy, czeska policja, oraz międzynarodowa spedycja. Wszystko to trwało do 2007, do wejścia Polski do strefy  Schengen. Ostatnie służby wyprowadziły się stąd pod koniec 2009 roku. Na stacji zrobiło się pusto i głucho. W 2010 miasto chciało przejąć budynki i w nowszym z nich zrobić mieszkania komunalne. PKP odmówiło. Remont kosztował 30 mln. Budynki niszczeją.
If we had walked straight into the frame, following the railway tracks, after four kilometers we would have reached the national border, and a kilometer further we would have seen the buildings of Czech Lichkov. The station was established in 1875, and the border was in the same place as it is now, with Międzylesie serving as a border station, just like it does today. The difference is that back then it was called Mittelwalde. At that time, the border separated the German Empire from Austria-Hungary. Not long ago, there was a station buffet and ticket offices here. In 2002/2003, the station underwent a major modernization, and a new building was constructed next to it. The border guard operated here, as well as customs officers, Czech police, and international freight companies. All of this lasted until 2007 when Poland entered the Schengen Zone. The last services moved out by the end of 2009. The station became empty and silent. In 2010, the city wanted to take over the buildings and convert the newer one into public housing. However, PKP refused. The renovation cost 30 million. The buildings are now decaying.
Długopołe Zdrój, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki. Lipiec 2021.
Stacja została otwarta wraz z tunelem znajdującym się nieopodal, 2 września 1875 roku. Był to dzień uruchomienia odcinka kolei z Bystrzycy Kłodzkiej do Międzylesia. Kiedyś stawały tu nawet pociągi międzynarodowe z Warszawy do Pragi i Wiednia. Dziś stacyjka obsługuje tylko ruch lokalny. 
The station was opened along with the nearby tunnel on September 2, 1875. It marked the inauguration of the railway section from Bystrzyca Kłodzka to Międzylesie. In the past, international trains from Warsaw to Prague and Vienna also stopped here. However, today the station only serves local traffic.
Bystrzyca Kłodzka, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki. Lipiec 2021.
Stacja powstała w 1898 roku, 23 lata po otwarciu linii kolejowej. W 2010 była remontowana, ale jak widać, w ogóle tego nie widać. Nie ma kasy biletowej, ani sanitariatów. W poczekalni po zmroku, lepiej się nie pojawiać.
The station was established in 1898, 23 years after the opening of the railway line. It underwent renovations in 2010, but as you can see, there is no evidence of that at all. There is no ticket office or restroom facilities. It is not advisable to be present in the waiting room after dark.
2 Listopada 2021 PKS w Kłodzku do którego należy dworzec w Bystrzycy Kłodzkiej, wystawił go na sprzedaż. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości mają pozwolić mu uregulować zadłużenia wobec  dostawców. Firma wpadła w nie głównie przez ograniczenia spowodowane sytuacją epidemiologiczną,  lockdownem i brakiem możliwości świadczenia usług przez kilka miesięcy.
On November 2, 2021, PKS (Regional Bus Company) in Kłodzko, which owns the station in Bystrzyca Kłodzka, put it up for sale. The funds obtained from the sale of the property are intended to help the company settle its debts to suppliers. The company faced financial difficulties mainly due to restrictions imposed by the epidemiological situation, lockdown measures, and the inability to provide services for several months.
 Stronie Śląskie, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki. Lipiec 2021.
Lądek Zdrój, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki. Lipiec 2021.
Kłodzko, województwo dolnośląskie. Lipiec 2021.
Dworzec autobusowy w Kłodzku, to już tylko cień tego, który znałem z lat wcześniejszych. Miejscowy PKS na skutek lockdownów popadł w długi. Po godzinie 16.00 trudno już stąd gdziekolwiek wyjechać, a to przecież najważniejsze miasto regionu.
The bus station in Kłodzko is now just a shadow of what I knew from previous years. The local PKS (Regional Bus Company) incurred debts as a result of lockdowns. After 4:00 PM, it becomes difficult to leave from here to anywhere, which is quite surprising considering that Kłodzko is the most important city in the region.
Otwarty w 1874 roku dworzec Kłodzko Główne, jest najważniejszą stacją przesiadkową w Kotlinie Kłodzkiej, tracącą jednak co raz bardziej na znaczeniu. Obecnie podstawą jest ruch towarowy. W latach 2012-2013 dworzec został odremontowany. W 2017 roku rozpoczęto modernizację stacji. Niestety nie otwarto na nowo baru Wars zlikwidowanego parę lat wcześniej.
The Kłodzko Główne station, opened in 1874, is the most important interchange station in the Kłodzko Valley but has been losing its significance over time. Currently, it primarily serves freight traffic. The station underwent renovations in 2012-2013, and in 2017, a modernization process began. Unfortunately, the Wars Bar, which was closed down a few years earlier, was not reopened as part of the renovation.
Nowa Ruda, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki. Lipiec 2021.
Stację otwarto w 1903 roku. Zbudowano ją z czerwonego piaskowca w stylu neoklasycystycznym połączonym ze stylem arkadowym. Była  częścią wybudowanej w latach 1876–1880 Śląskiej Kolei Górskiej. Po upadku PRL w wyniku przemian społeczno-gospodarczych i zamknięciu ostatnich kopalni Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego na przełomie lat 1999 i 2000, ograniczono ruch do czterech kursów pasażerskich dziennie. Następnie w 2006 roku, po całkowitym zawieszeniu kursów pasażerskich, budynek dworca  chylił się ku upadkowi. Przez wiele lat stał zamknięty. 5 stycznia 2009 roku  wznowiono ruch pasażerski na trasie Kłodzko Główne - Wałbrzych. W 2018 przeprowadzono remont wiaty i peronów, otwarto na nowo poczekalnie dworca. Nie działa w niej jednak kasa, ani nie jest ogrzewana. We wrześniu 2021 wiadomości lokalne NowaRuda24.pl doniosły, że miasto zamierza przejąć budynek stacji. Burmistrz miasta zaprzeczył, natomiast PKP potwierdziły wiadomość. Jak jest naprawdę?
The station was opened in 1903. It was constructed using red sandstone in a combination of Neoclassical and arcade styles. It was part of the Silesian Mountain Railway, which was built between 1876 and 1880. Following the socio-economic changes and the closure of the last mines in the Lower Silesian Coal Basin in 1999-2000, the passenger traffic was limited to only four daily trains.
Then, in 2006, after a complete suspension of passenger services, the station building fell into disrepair and remained closed for many years. On January 5, 2009, passenger services resumed on the Kłodzko Główne - Wałbrzych route. In 2018, the station's canopy and platforms underwent renovation, and the waiting room was reopened. However, there is no ticket office in operation, and it is not heated.
In September 2021, local news reports from NowaRuda24.pl stated that the city intended to take over the station building. The mayor of the city denied this, but the Polish State Railways (PKP) confirmed the news. The current situation may require further investigation to determine the exact status of the station.
Przystanek autobusowy w centrum miasta.
Jedlina Zdrój, województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski. Lipiec 2021.
Dawniej była to stacja węzłowa z bogatą infrastrukturą. Dwa perony, przejście podziemne, 3 tory postojowe dla składów towarowych, tory boczne dla ekspedycji kolejowej, lokomotywownia (dwustanowiskowa z obrotnicą), nastawnie i liczna sygnalizacja kształtowa, duży magazyn ekspedycji kolejowej, wieża ciśnień. Wszystko to zostało zdewastowane w tempie niespotykanym nigdzie indziej na Dolnym Śląsku. Obecnie budynek dworca jest zamknięty, trwa remont peronów i wiat. Na stacji kręcone były sceny do filmu "Lalka".
In the past, it was a junction station with a rich infrastructure. It had two platforms, an underground passage, three sidings for freight trains, side tracks for railway expeditions, a locomotive depot (with a turntable), signal cabins, numerous semaphore signals, a large railway dispatch warehouse, and a water tower. Unfortunately, all of these facilities were severely devastated at an unprecedented rate compared to other locations in Lower Silesia.
Currently, the station building is closed, and renovation work is underway on the platforms and canopies. The station was used as a filming location for scenes in the movie "Lalka" ("The Doll").

Wałbrzych, województwo dolnośląskie. Lipiec 2021.
To ruchliwy dworzec, obsługuje ok 2000 pasażerów dziennie. Nie wiadomo dlaczego wśród mieszkańców Wałbrzycha panuje powszechne przekonanie, że był kiedyś pijalnią wód. Nigdy nie był. Od zawsze był stacją kolejową. W latach 2011 - 2012 budynek przeszedł gruntowną modernizację.
It is a busy station that serves approximately 2,000 passengers per day. It is unclear why there is a widespread belief among the residents of Wałbrzych that it used to be a mineral water spa. It has always been a railway station. In 2011-2012, the building underwent a thorough modernization process to update its facilities.
Duszniki Zdrój, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki. Lipiec 2021.
Bywam tu dosyć często, ale nie pamiętam, żeby budynek stacji był kiedykolwiek otwarty. Ostatnio był tu remont. Dwa razy udało mi się też trasę z Kłodzka przebyć pociągiem, najczęściej funkcjonuje tu komunikacja zastępcza. Stację wybudowano w 1906 roku parę lat po otwarciu kolei do Kudowy Zdroju na miejscu wcześniejszego budynku, który okazał się za mały w stosunku do potrzeb cieszącej się dużą atrakcja linii. Powstał w modnym wówczas stylu Jugendstil. Jego kształt podkreślał urok tutejszego krajobrazu. Razem z dworcem zbudowano długą wiatę na pierwszym peronie. Pierwotnie stacja była biała z kontrastującymi czarnymi, drewnianymi elementami. Było w niej  biuro zawiadowcy stacji, pomieszczenia dyżurnego ruchu, dwie kasy (jedna czynna całą dobę), oraz całodobowa restauracja. Do dyspozycji podróżnych były tez dwie poczekalnie, letnia i zimowa. W holu dworca był tez kiosk z prasą i wyrobami tytoniowymi.
I visit this place quite often, but I don't remember the station building ever being open. There was recently some renovation work going on. I managed to take the train from Kłodzko a couple of times, but most of the time there is a replacement bus service in operation. The station was built in 1906, a few years after the railway line to Kudowa Zdrój was opened, replacing an earlier building that turned out to be too small for the popular line. It was constructed in the fashionable Jugendstil style of that time, with a design that highlighted the charm of the local landscape. Along with the station, a long canopy was built on the first platform. Originally, the station was white with contrasting black wooden elements. It had a station master's office, traffic control room, two ticket counters (one open 24/7), and a 24-hour restaurant. Travelers also had access to two waiting rooms, one for summer and one for winter. In the station hall, there was also a kiosk selling newspapers and tobacco products.
Międzygórze, województwo dolnośląskie, powiat kłodzki. Sierpień 2021.
Latem kursował tu  jeden autobus dziennie z Kłodzka. Teraz kurs skrócono i do Międzygórza można dojechać tylko z Bystrzycy Kłodzkiej. Rano, o 7.05 autobus wyrusza w stronę Bystrzycy, wraca o 15.15.
During the summer, there used to be one bus per day from Kłodzko to this location. Now, the route has been shortened, and you can only travel to Międzygórze from Bystrzyca Kłodzka. In the morning, at 7:05, the bus departs towards Bystrzyca, and it returns at 15:15.
Górzyniec, województwo dolnośląskie, powiat karkonoski. Sierpień 2021.
Górzyniec jest częścią Piechowic i nigdy nie był samodzielną miejscowością. Przystanek powstał w 1939 roku i od tego czasu prawie się nie zmienił. Od Od 13 grudnia 2020 jest przystankiem na żądanie.
Górzyniec is a part of Piechowice and has never been an independent locality. The bus stop was established in 1939 and has remained virtually unchanged since then. As of December 13, 2020, it has become an on-demand stop.
Zawiercie, województwo śląskie. Wrzesień 2021.
Dworzec kolejowy w Zawierciu wybudowano  z okazji trzechsetlecia panowania dynastii Romanowów. Stację otwarto w 1914 roku. Przez miasto przebiegała trasa zbudowanej w drugiej połowie XIX wieku Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.
The railway station in Zawiercie was built to commemorate the tricentennial of the Romanov dynasty's reign. The station was opened in 1914. The city was crossed by the route of the Warsaw-Vienna Railway, which was constructed in the second half of the 19th century.
Węgliniec, województwo dolnośląskie, powiat zgorzelecki. Październik 2021.
Gdy wysiadałem tu z wrocławskiego pociągu, dopiero świtało. Wszędzie jednak trwał intensywny ruch. Węgliniecki dworzec jest w remoncie od grudnia 2020 roku. Modernizacja stacji ma kosztować 32 mln złotych. Renowację ma przejść elewacja dworca, która zostanie podkreślona przez nocną iluminację. Metamorfozę przejdzie również wnętrze budynku. Na parterze w dawnej poczekalni 3 i 4 klasy mają się znaleźć pomieszczenia kasowe, poczekalnia,  poczekalnia dla rodziców z dziećmi i toalety. Natomiast w pomieszczeniach poczekalni 2 i 1 klasy ma powstać sala kinowa i wystawiennicza. Na razie wszystko było tu pogrodzone i osiatkowane. Miałem trudności ze znalezieniem peronu z którego miałem odjechać do Lubania Śląskiego. Tablice informacyjne, bardziej utrudniały niż pomagały, tymczasowa poczekalnia dla podróżnych znajdująca się w kontenerze, była zamknięta.
When I disembarked here from the train from Wrocław, it was just dawn. However, there was still intense activity everywhere. The Węgliniec station has been under renovation since December 2020. The modernization of the station is expected to cost 32 million Polish złoty. The station's facade will undergo renovation, which will be highlighted by nighttime illumination. The interior of the building will also undergo a transformation. On the ground floor, in the former waiting rooms for 3rd and 4th class, there will be ticket offices, a waiting area, a parents' waiting room with facilities for children, and restrooms. Additionally, the waiting rooms for 2nd and 1st class will be transformed into a cinema and exhibition hall. Currently, everything was fenced off and covered with scaffolding. I had difficulty finding the platform from which I was supposed to depart to Lubań Śląski. The information boards were more confusing than helpful, and the temporary passenger waiting area located in a container was closed.
Gdy odjeżdżałem, było przed siódmą. Peron był pełen młodzieży, jadącej do szkoły. W pociągu do Lubania Śląskiego byłem tylko ja i konduktor.
When I was departing, it was before 7 a.m. The platform was crowded with students heading to school. In the train to Lubań Śląski, there was only me and the conductor.
Lubań Śląski, województwo dolnośląskie. Październik 2021.
Dworzec powstał w 1865 roku, jako jeden z obiektów Śląskiej Kolei Górskiej, zaprojektował go Hermann Cuno. Stacja składała się z dwóch skrzydeł połączonych łącznikiem. Mieściła restaurację, bufet, hol i kasy biletowe. Była tam też kasa bagażowa, pomieszczenie telegrafu, poczekalnia dla podróżnych od 1 do 4 klasy, oraz osobna poczekalnia dla kobiet. W styczniu i lutym 1945 dworzec był punktem przesiadkowym  dla niemieckiej ludności cywilnej uciekającej na zachód. Ostatni pociąg z uchodźcami wyjechał stąd do Görlitz, o 8.00, 17 lutego 1945 roku. Parę godzin później odziały radzieckie natarły na stację, która była jednym z umocnionych punktów obrony.  Walki o miasto trwały do 1 marca i zakończyły się jego zdobyciem  przez Armie Czerwoną. Jednak już 2 marca od strony nie zajętej przez Rosjan drogi na Zarębę i Przylasek ruszyło niemieckie kontruderzenie.                          6 marca Wermacht dowodzony przez  gen. Waltera Nehringa zdołał odbić miasto, które udało się Niemcom utrzymać aż do kapitulacji 8 maja. Było to ostatnie większe zwycięstwo hitlerowców w II Wojnie Światowej. Operację uznano za sukces, a 8 marca do Lubania przybył minister propagandy Josef Goebbels, który wygłosił przemówienie na rynku miejskim. Obecny był także dowódca Grupy Armii Środek Ferdinand Schörner, a całe wydarzenie zostało utrwalone w kronice wojennej.
The station was built in 1865 as one of the facilities of the Silesian Mountain Railway, designed by Hermann Cuno. The station consisted of two wings connected by a connector. It housed a restaurant, a buffet, a hall, and ticket counters. There was also a baggage office, a telegraph room, a waiting room for passengers from 1st to 4th class, and a separate waiting room for women. In January and February 1945, the station served as a transit point for German civilians fleeing westward. The last train with refugees departed from here to Görlitz at 8:00 a.m. on February 17, 1945. A few hours later, Soviet forces attacked the station, which was one of the fortified defense points. The battle for the city lasted until March 1 and ended with its capture by the Red Army. However, on March 2, a German counterattack was launched from the side not occupied by the Russians, towards Zaręba and Przylasek.
On March 6, the Wehrmacht, commanded by Gen. Walter Nehring, managed to recapture the city, which the Germans held until their surrender on May 8. It was the last major victory for the Nazis in World War II. The operation was considered a success, and on March 8, Minister of Propaganda Josef Goebbels arrived in Lubań and delivered a speech in the town square. The commander of Army Group Center, Ferdinand Schörner, was also present, and the entire event was documented in the war chronicle.
PKS Lubań na początku lat 2000, ogłosił upadłość. Jego majątek przejęła spółka pracownicza PKS Voyager, która powstała 10 grudnia 2008 roku. Dworzec PKS został sprzedany i tak jak w większości przypadków na jego miejscu stanęła galeria handlowa. Teraz dworzec autobusowy w Lubaniu, to napis na ścianie, zegar i dwie wąskie wiaty. 
In the early 2000s, PKS Lubań, a bus company, declared bankruptcy. Its assets were acquired by the employee-owned company PKS Voyager, which was established on December 10, 2008. The PKS bus station was sold, and as is often the case, a shopping gallery was built in its place. Currently, the bus station in Lubań consists of a wall sign, a clock, and two narrow shelters.
Przystanek busów. Chciałem stąd pojechać do Leśnej, a stamtąd do Gryfowa, ale okazało się, ze pomimo zaledwie 13 km dzielących oba miasteczka, nie ma miedzy nimi żadnego połączenia. To bardzo częste na polskiej prowincji. Komunikacja, jeżeli w ogóle istnieje, jest gwiaździsta. Można się dostać do większej miejscowości, która jest centrum, ale do miasteczka lub wsi obok, oddalonej o 10 km już nie. Widoczna po prawej stronie restauracja upadła w wyniku lockdownu. Na zdjęciu poniżej, nieczynne kasy biletowe.
Bus stop. I wanted to travel from here to Leśna and then to Gryfów, but it turned out that despite the mere 13 km distance between the two towns, there is no connection between them. This is very common in Polish provinces. Public transportation, if it exists at all, tends to be hub-and-spoke, meaning you can reach a larger town that serves as a central hub, but not the smaller neighboring towns or villages that are just 10 km away. On the right side, you can see a restaurant that has closed down due to the lockdown. In the photo below, the ticket counters are also closed.
Gryfów Śląski, województwo dolnośląskie, powiat lwówecki. Październik 2021.
Dworzec autobusowy w Gryfowie jest usytuowany przed budynkiem stacji PKP.
Powstały w 1865 roku dworzec kolejowy był dużą stacją węzłową. W 1983 zawieszono kursowanie połączeń pasażerskich na odcinku Lwówek Śląski – Gryfów Śląski. W 1996 odjechał ostatni pociąg na trasie Świeradów Zdrój - Mirsk -Gryfów Śląski. Linię tę całkowicie zamknięto w grudniu 1998 roku. Obecnie dworzec  pozostaje stacją przelotową linii z Lubania do Jeleniej Góry. Od 2009 roku samorząd miasta ubiegał się o remont stacji. Zaczął się w 2014 roku i trwa do dziś. Na początku 2021 roku ogłoszono przetarg na rewitalizację zamkniętej linii kolejowej do Świeradowa Zdroju. Aktualnie trwają prace przygotowawcze pod właściwą budowę, czyli niezbędne wycinki czy usuwanie starej infrastruktury. Pierwsze pociągi wyremontowaną linią powinny pojechać pod koniec 2022 roku. Koszty prac szacuję się na około 60 milionów złotych.
The railway station, established in 1865, was once a major junction station. In 1983, passenger services were suspended on the Lwówek Śląski – Gryfów Śląski section. In 1996, the last train departed on the Świeradów Zdrój - Mirsk - Gryfów Śląski route. The line was completely closed in December 1998. Currently, the station serves as a transfer station for the line from Lubań to Jelenia Góra. Since 2009, the city administration has been seeking to renovate the station, and the renovation began in 2014 and is still ongoing. In early 2021, a tender was announced for the revitalization of the closed railway line to Świeradów Zdrój. Currently, preparatory work is underway, such as necessary tree removal and the dismantling of old infrastructure, in preparation for the actual construction. The first trains are expected to run on the renovated line by the end of 2022. The estimated cost of the project is around 60 million Polish złoty.
Przystanek na rynku. Naklejane byle jak, często pisane odręcznie i nieaktualizowane rozkłady jazdy, to zmora przystanków w małych miejscowościach. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że różni przewoźnicy odjeżdżają z różnych miejsc. Miejscowym czasem trudno jest się w tym połapać, nie mówiąc już o przyjezdnych.
The bus stop at the town square. Haphazardly applied, often handwritten and outdated timetables are a nuisance commonly found at bus stops in small towns. Additionally, different carriers depart from various locations, further complicating matters. Locals sometimes struggle to make sense of it, let alone visitors.
Mirsk, województwo dolnośląskie, powiat lwówecki. Październik 2021.
Stacja w Mirsku niszczeje w zastraszającym tempie. Budynek magazynowy, widoczny jako pierwszy po prawej stronie jest już kompletną ruiną. Na parterze w pomieszczeniach gdzie dawniej mieściła się poczekalnia i kasy biletowe jest sklep-graciarnia. Na piętrze znajdują się pomieszczenia mieszkalne. Całkowitemu zniszczeniu uległ zabytkowy drewniany daszek nad peronem. W 2009 roku gmina Mirsk usiłowała przejąć budynek i urządzić w nim wypożyczalnie rowerów. Z pomysłu nic nie wyszło, bo na drodze do jego realizacji stanęły zbyt wysokie koszty. W 2013 powstał kolejny projekt, który zakładał przejęcie budynku i urządzenie w nim muzeum historii miasta, oraz przemysłu włókienniczego i kopalnianego. Inwestycja miała być powiązana  z rewitalizacją trasy Świeradów Zdrój - Gryfów Śląski. Odbudowa linii ruszyła w 2021 roku, widoczny w centrum kadru wykop, to ślad po zerwanym starym torze, na jego miejsce ma być położony nowy.
The station in Mirsk is deteriorating at an alarming pace. The warehouse building, visible as the first one on the right, is already a complete ruin. On the ground floor, where the waiting room and ticket counters used to be, there is now a miscellaneous store. The upper floor houses residential rooms. The historic wooden canopy over the platform has been completely destroyed. In 2009, the municipality of Mirsk attempted to acquire the building and set up a bicycle rental shop there. However, the idea didn't materialize due to the high costs involved. In 2013, another project emerged, envisioning the takeover of the building for the establishment of a museum showcasing the city's history, as well as its textile and mining industries. The investment was intended to be connected with the revitalization of the Świeradów Zdrój - Gryfów Śląski route. Reconstruction of the railway line began in 2021, and the visible excavation in the center of the frame is a trace of the old track that was removed to make way for the new one.
Budynek dawnych magazynów.
Ta część była kiedyś zadaszona. Daszek został rozebrany najprawdopodobniej przy okazji prac przy zrywaniu torów i wycince drzew, bo widnieje jeszcze (bardzo zniszczony) na zdjęciach z listopada 2020 roku zamieszczonych na stronach "Karkonosze GO".
This section used to be covered by a roof. The canopy was most likely dismantled during the track removal and tree cutting works, as it still appears (in a highly damaged state) in photographs from November 2020 posted on the "Karkonosze GO" website.
Ta blaszana wiata, to dworzec autobusowy w Mirsku. Miałem stąd busa do Złotoryi. Jak zwykle, bałem się ze nie przyjedzie. Bus na który czekałem był jedynym połączeniem. Jechał ze Świeradowa Zdroju do Wrocławia. Gdyby się nie pojawił nie dostałbym się na nocleg, w żaden sposób. Ani przez Jelenią Górę, ani przez Legnicę. Utknąłbym w Mirsku pomimo, że miasteczka dzieli od siebie ledwie 50 km.
That tin shelter is the bus station in Mirsk. I was supposed to catch a bus to Złotoryja from there. As usual, I was worried it wouldn't show up. The bus I was waiting for was the only connection available. It traveled from Świeradów Zdrój to Wrocław. If it hadn't arrived, I wouldn't have had any way to reach my accommodation for the night. Neither through Jelenia Góra nor through Legnica. I would have been stuck in Mirsk, despite the towns being only 50 km apart.
Złotoryja, województwo dolnośląskie. Październik 2021.
Byłem już tu kiedyś. W 1999 roku dworzec był opuszczony, ale nie zdewastowany. Perony były niezarośnięte, a ustawione na nich lampy działały. Było to trzy lata po likwidacji ruchu pasażerskiego na linii Legnica- Jerzmanice Zdrój. Dziś jak to wygląda, widać na fotografiach. W latach 2008 - 2009 próbowano  reaktywować linię.  Pierwszy pociąg pasażerski po trzynastu latach od zawieszenia kursów odjechał 14 grudnia 2008. Z pierwszego połączenia skorzystało około 20 osób. Na trasie jeździły trzy pociągi do Jerzmanic i trzy do Wrocławia przez Legnicę. Zainteresowanie przejazdami było jednak niewielkie. Przejazd z Legnicy do Złotoryi trwał prawie godzinę, choć odległość między miastami wynosi 20 km. Po 4 miesiącach codziennego kursowania wszystkie pociągi jadące przez Złotoryję otrzymały oznaczenie "C" (w soboty, niedziele i święta). 14 XII 2009 roku ruch całkowicie zlikwidowano. Od 2017 roku mówi się o rewitalizacji linii, warunkiem jest jednak osiągniecie przejezdności na poziomie ok. 60 km/h. Wtedy ze stacji Złotoryja do stacji Legnica podróż trwałaby 22 minuty. Dolnośląski Plan Transportowy zakłada uruchomienie linii do 2028 roku.
I've been here before. In 1999, the station was abandoned but not vandalized. The platforms were clear, and the lamps on them were functioning. It was three years after the passenger service on the Legnica-Jerzmanice Zdrój line was discontinued. Today, you can see how it looks in the photographs. In the years 2008-2009, there was an attempt to reactivate the line. The first passenger train departed on December 14, 2008, after a thirteen-year suspension of service. About 20 people took the first connection. There were three trains to Jerzmanice and three trains to Wrocław via Legnica on the route. However, the interest in traveling was low. The journey from Legnica to Złotoryja took almost an hour, despite the distance between the towns being 20 km. After four months of daily operation, all trains passing through Złotoryja received the designation "C" (on Saturdays, Sundays, and holidays). On December 14, 2009, the service was completely discontinued. Since 2017, there has been talk of revitalizing the line, with a condition of achieving a speed of about 60 km/h. This would reduce the travel time from Złotoryja to Legnica to 22 minutes. The Lower Silesian Transport Plan aims to launch the line by 2028.
Pomimo, że stacja jest zamknięta dla ruchu pasażerskiego codziennie przejeżdżają przez nią pociągi towarowe.
Budynek dworca pełni funkcje mieszkalne. Do nieczynnego holu w którym kiedyś mieściły się kasy biletowe, można od strony ulicy swobodnie wejść,  pełni on teraz role klatki schodowej. Po zmroku nie jest to jednak przyjemne. Przestrzeń jest ciemna i zdewastowana.
The station building is now used for residential purposes. The inactive hall, which used to house the ticket counters, can be freely accessed from the street and serves as a staircase. However, it is not pleasant to enter after dark. The space is dark and vandalized.
W Złotoryi dworca autobusowego nie ma. Jego rolę pełni przystanek w centrum miasta.
Jawor, województwo dolnośląskie. Październik 2021.
Gdy przyjechałem do Jawora  było jeszcze  ciemno. W wiacie po drugiej stronie ulicy ktoś czekał na bus do Legnicy. Jak podaje "Gazeta. PL":  "Z analizy przeprowadzonej przez Agatę Miazgę i Piotra Teisseyre z mojapolis.pl wynika, że ponad 3 mln Polaków dojeżdża regularnie do pracy do innej gminy. To ok. 33 procent pracujących." Bus którym przyjechałem pomknął dalej do Wrocławia. Nie było w nim wolnego ani jednego miejsca.
When I arrived in Jawor, it was still dark. Across the street, someone was waiting for a bus to Legnica. According to "Gazeta.PL," an analysis conducted by Agata Miazga and Piotr Teisseyre from mojapolis.pl reveals that over 3 million Poles commute regularly to work in different municipalities, which accounts for approximately 33 percent of the working population. The bus I arrived on continued its journey to Wrocław. There wasn't a single available seat on board.

Tyle zostało z dworca autobusowego w Jaworze.
Dworzec kolejowy w Jaworze od upadku PRL przez długie lata "straszył". W końcu doczekał się remontu i w 2018 roku stacja została na nowo oddana do użytku dla podróżnych. Wygląda ładnie, jej remont kosztował 15 mln zł. Tyle tylko, że do dyspozycji pasażerów są dwie widoczne na pierwszym planie przybudówki z łącznikiem. Nie ma kasy biletowej, mała pozbawiona ławek pandemiczna poczekalnia nie zachęca do przebywania w niej. Tunel prowadzący na perony jest zamknięty z powodu fatalnego stanu technicznego, to samo dotyczy peronów. Historyczne drewniane wiaty nad nimi grożą zawaleniem. Cały ruch został przeniesiony na część wydzielonego peronu 1 i tymczasowo stworzonego peronu 3. Wejście na nie znajduje się w pewnej odległości od budynku i prowadzi przez tory.  Całość jest źle oznaczona i nie spełnia nawet standardów PKP. Remont wiat i tunelu przewidziany jest na rok 2023.
The railway station in Jawor had been in a state of neglect since the fall of the Polish People's Republic (PRL) for many years. Finally, it underwent renovation, and in 2018, the station was reopened for passengers. It looks nice, and the renovation cost 15 million złoty. However, only two visible annexes with a connector are available to passengers. There is no ticket office, and the small waiting room, lacking benches due to the pandemic, does not encourage people to stay inside. The tunnel leading to the platforms is closed due to its poor technical condition, and the same applies to the platforms. The historic wooden shelters above them are at risk of collapsing. All the traffic has been redirected to a designated part of platform 1 and a temporary platform 3. The entrance to these platforms is located at a distance from the building and requires crossing the tracks. The whole area is poorly marked and does not even meet the standards of PKP (Polish State Railways). The renovation of the shelters and tunnel is scheduled for 2023.
Poczekalnia dla trzech osób.
Młodzież czeka na pociąg do Legnicy.
Legnica, województwo dolnośląskie. Październik 2021.
Pochodzący z 1929 roku budynek dworca w Legnicy jest ładny i funkcjonalny. Znajduje się tu w zasadzie wszystko co jest potrzebne podróżnym. Budynek przeszedł gruntowny remont w latach 2012 - 2013. Od 2019 roku prowadzony jest remont tunelu, pod peronami i hali peronowej. Jest ona jedną z trzech obecnie znajdujących się na terenie Polski. Pozostałe znajdują się we Wrocławiu i w Bytomiu.
The railway station building in Legnica, dating back to 1929, is beautiful and functional. It houses essentially everything needed for travelers. The building underwent extensive renovation in 2012-2013. Since 2019, renovation work has been carried out on the tunnel, located beneath the platforms and the platform hall. It is one of the three such tunnels currently found in Poland, with the others located in Wrocław and Bytom.
W latach 2001-2004 wojewoda dolnośląski sprywatyzował PKS Legnica i przekazał w 2005 roku w odpłatne używanie spółce PKS „Trans-Pol”, w której udziały objęli pracownicy PPKS i przewoźnicy z grupy kapitałowej PKS „Tour” Jelenia Góra. W 2009 spółka przejęła od skarbu państwa dworzec autobusowy, który sprzedała... Biedronce.
Between 2001 and 2004, the voivode of Lower Silesia privatized PKS Legnica, and in 2005, it was transferred to the commercial use of PKS "Trans-Pol," in which shares were acquired by PPKS employees and carriers from the PKS "Tour" Jelenia Góra capital group. In 2009, the company acquired the bus station from the state treasury and later sold it to Biedronka, a retail chain.
1 września 2021 roku spółka  PKS „TRANS-POL”, która była spadkobiercą PKS Legnica zawiesiła ostatnie kursy na trasie Legnica-Jawor, Jawor-Legnica tym samym kończąc działalność przewozową. "Po długiej i ciężkiej chorobie” napisali w mediach społecznościowych pracownicy spółki informując podróżnych, że  już nigdy nigdzie z nimi nie pojadą.
On September 1, 2021, PKS "TRANS-POL," which was the successor of PKS Legnica, suspended its last services on the Legnica-Jawor and Jawor-Legnica routes, thereby ending its transportation operations. The company's employees announced on social media that they were ceasing their services after a long and difficult struggle, stating that they would never travel with passengers again.
Busko Zdrój, województwo Świętokrzyskie. Listopad 2021.
Przystanek autobusowy w centrum, przy ulicy Poprzecznej. Korzysta z niego większość przewoźników. Oprócz niego jest jeszcze oddany niedawno do użytku  Miejski Dworzec Autobusowy położony na peryferiach Buska, ale niewiele tam jeździ. Miałem stąd jechać do Wiślicy. Wykupiłem wcześniej bilet w intrenecie, ale... autobus się nie pojawił. Pojechałem innym, którego nie było w rozkładzie jazdy.
The bus stop is located in the city center, on Poprzeczna Street. Most carriers use it. Besides that, there is also a recently opened City Bus Station located on the outskirts of Busko, but not many buses operate there. I was supposed to travel from here to Wiślica. I had purchased a ticket online in advance, but... the bus didn't show up. I ended up taking a different bus that was not listed in the schedule.
Wiślica, województwo świętokrzyskie, powiat buski. Listopad 2021.
Wiślica jest najmniejszym miastem w Polsce, w 2018 roku miała 503 mieszkańców. Na ryneczku, jest bar, zakład kamieniarski, kościół, market spożywczy i dwa przystanki.
Vislica is the smallest town in Poland, with a population of 503 in 2018. On the market square, there is a bar, a stonemason's shop, a church, a grocery market and two bus stops.
Pińczów, województwo świętokrzyskie. Listopad 2021.
Miasto nie posiada połączenia kolejowego. Dworzec autobusowy od jakiegoś czasu jest w remoncie, który ma się zakończyć w drugiej połowie 2022 roku. Na razie mieszkańcy mają do dyspozycji tylko mini dworzec bus na obrzeżach miejscowości i przystanek w centrum. Na szczęście busów jest dużo i jeżdżą punktualnie.
The town doesn't have a train connection. The bus station has been undergoing renovations for some time, with completion expected in the second half of 2022. Currently, residents only have access to a mini bus station on the outskirts of the town and a bus stop in the city center. Fortunately, there are plenty of buses available, and they operate punctually.
Przystanek autobusowy na trasie między Mielcem, a Połańcem.
Żarki, województwo śląskie, powiat myszkowski. Listopad 2021.
Myszków, województwo śląskie. Listopad 2021.
 PKS Myszków upadł w grudniu 2012 roku. Od tego czasu budynek dworca autobusowego niszczeje. Z placu dworcowego korzysta, prężnie działająca w regionie, utworzona w 2006 roku JuraBus, która postawiła na nim wiaty dla podróżnych, oraz inni przewoźnicy. W kwietniu 2021 roku burmistrz Myszkowa podpisał umowę na projekt rewitalizacji centrum miasta, przewiduje ona między innymi przerobienie budynku dawnego dworca na bibliotekę publiczną.
PKS Myszków went bankrupt in December 2012. Since then, the bus station building has been deteriorating. Utilizing the station square is JuraBus, a regional transportation company established in 2006, which has set up shelters for passengers there, along with other carriers. In April 2021, the mayor of Myszków signed an agreement for a city center revitalization project, which includes the transformation of the former bus station building into a public library, among other things.
 Dworzec kolejowy powstał na trasie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w 1883 roku. W 2014 przeszedł gruntowny remont. W 2020 odnowiono perony, było to związane z wielkim remontem odcinka  z Warszawy do Katowic.
The railway station was established along the Warsaw-Vienna Railway route in 1883. It underwent a major renovation in 2014. In 2020, the platforms were also renovated, which was part of a significant overhaul of the section between Warsaw and Katowice.
Sosnowiec, województwo śląskie. Listopad 2021.
Dworzec kolejowy w Sosnowcu ma w klasyfikacji PKP najwyższą kategorię Premium. Powstał w 1859 roku na skutek połączenia Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej z Koleją Górnośląską. Był stacją graniczną, dzięki której powstało miasto. Podczas Powstania Styczniowego w nocy 6/7 lutego 1863 roku doszło na terenie dworca do potyczki między powstańcami i posterunkiem rosyjskim. Powstańcy zaatakowali i zdobyli stacje, oraz komorę celną. Po 1989 roku, po zamknięciu holu dworzec pełnił funkcję biblioteki. Został on ponownie zaadaptowany dla potrzeby obsługi podróżnych i otwarty 7 maja 2015. Obecnie na stacji trwa kolejny remont. Odnawiana jest elewacja, wraz z otoczeniem obiektu. Prace miały zakończyć się w grudniu 2021 roku.
The railway station in Sosnowiec holds the highest Premium category classification by PKP (Polish State Railways). It was established in 1859 as a result of the merger between the Warsaw-Vienna Railway and the Upper Silesian Railway. It served as a border station that led to the establishment of the city. During the January Uprising, a skirmish took place on the station grounds between the insurgents and a Russian garrison during the night of February 6/7, 1863. The insurgents attacked and captured the station and customs chamber. After 1989, when the main hall of the station was closed, it served as a library. It was later readapted to cater to passengers' needs and reopened on May 7, 2015. Currently, the station is undergoing another renovation. The façade and the surroundings of the building are being refurbished. The works were expected to be completed in December 2021.
Olkusz, województwo małopolskie. Listopad 2021.
Dworzec autobusowy powstał na przełomie lat 60 i 70 tych XX wieku i od tego czasu nie był remontowany. Budynek dworca został zamknięty 26 maja 2007 na skutek likwidacji PKS Olkusz. Firma miała długi sięgające ponad milion złotych, a wierzyciele nie chcieli się zgodzić na rozłożenie spłat. Planowane prace modernizacyjne stacji kolejowej w której sąsiedztwie się znajduje powinny objąć również jego teren, ale niestety brak na to środków.
The station building was closed on May 26, 2007, due to the liquidation of PKS Olkusz. The company had debts exceeding one million Polish zlotys, and creditors were unwilling to agree to a repayment plan. The planned modernization works for the nearby railway station were supposed to include its premises as well, but unfortunately, there were no funds available for that purpose.
Stacja kolejowa w Olkuszu zakwalifikowała się do rządowego Programu Inwestycji Dworcowych. Modernizacją ma być objęta również cała infrastruktura, kładkę nad peronami ma zastąpić przejście podziemne. Prace mają być zakończone w 2023 roku. Będzie to już drugie podejście do rewitalizacji stacji. W 2018 roku zaczął się remont budynku. Nigdy nie został ukończony.
The railway station in Olkusz has been included in the government's Station Investment Program. The planned modernization will cover the entire infrastructure, and the footbridge over the platforms will be replaced with an underground passage. The works are expected to be completed in 2023. This will be the second attempt at revitalizing the station. In 2018, renovation of the building began but was never completed.
Pociąg Katowice - Sędziszów. Do domu.
Sędziszów, województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski. Listopad 2021.
 Przyjechałem  późno. Pociąg z Katowic, niemal pełny jeszcze w Olkuszu ze stacji na stację coraz bardziej się wyludniał. W końcu w Sędziszowie, będącym przystankiem końcowym wysiadła tylko garstka podróżnych. Gdy skład odjechał, perony opustoszały. Miałem dwie godziny na przesiadkę.  Dworzec zrobił na mnie przygnebiające wrażenie. Szary i ciemny skojarzył mi się z Zebrzydowicami za PRL, albo Kutnem. Wszystko tu, oprócz poczekalni było nieczynne. Jej centralnym punktem był bankomat. Co jakiś czas otwierały się drzwi od strony miasta i ktoś do niego podchodził. Dwóch  bezdomnych spało na ławkach głośno chrapiąc. Pusta hala potęgowała odgłosy. Przypomniało mi się jak w latach osiemdziesiątych czekając na nocny pociąg w kącie poczekalni w Zebrzydowicach ugryzłem twarde jabłko. Huk był straszny, wydawało mi się, że wszyscy na mnie patrzą. Akustyka PRL-owskich dworców. Stacja w Sędziszowie składa się z dwóch części, młodszej szerokotorowej i normalnotorowej z której korzystają podróżni. Ostatnio część normalnotorowa podupadła, na rzecz tej pierwszej. Ruch towarowy zdominował dworzec, chociaż nadal jest to jedna z najważniejszych stacji województwa świętokrzyskiego. W 2012 budynek przeszedł remont. Trochę widać. Trochę.
I arrived late. The train from Katowice, almost full, was gradually emptying out from station to station. Finally, in Sędziszów, which was the terminal stop, only a handful of passengers got off. As the train departed, the platforms became deserted. I had a two-hour layover. The station had a depressing impression on me. It was gray and dark, reminiscent of Zebrzydowice during the communist era or Kutno. Everything here, except for the waiting room, was closed. The central point of the waiting room was an ATM. Every now and then, the doors from the city side would open, and someone would approach it. Two homeless individuals were sleeping on the benches, snoring loudly. The empty hall amplified the sounds. It reminded me of the 1980s when I bit into a hard apple while waiting for the night train in a corner of the Zebrzydowice waiting room. The noise was tremendous, and it felt like everyone was staring at me. The acoustics of the communist-era stations. Sędziszów station consists of two parts: the newer broad-gauge section and the standard-gauge section used by passengers. Recently, the standard-gauge part has deteriorated, giving way to the former. Freight traffic has dominated the station, although it remains one of the most important stations in the Świętokrzyskie Voivodeship. The building underwent renovation in 2012. You can see some improvement. Some.
Przystanek autobusowy koło dworca.
Back to Top