Kielce, województwo świętokrzyskie. Marzec 2021.
Główny dworzec kolejowy w Kielcach, w rozkładzie kolejowym oznaczony po prostu Kielce, jest brzydki i zimny . Wybudowany w 1971 roku, dawno stracił blask nowoczesności, choć w momencie oddania do użytku uważny był za  niezwykle nowatorski. Olbrzymie, przeszklone ściany hali dworcowej robiły wrażenie. Niepowtarzalny charakter nadawał mu sufit zdobiony złotymi detalami w kształcie długich stykających się klinów. Od jakiegoś czasu mówi się, o jego przebudowie, kiedy to jednak nastąpi? Sprawa ciągnie się od paru lat. 
The main train station in Kielce, simply marked as "Kielce" in the train schedule, is pretty unattractive and lacks warmth. It was built back in 1971 and has long lost its modern appeal, even though it was once considered quite groundbreaking. The massive glass walls of the station's hall used to be quite impressive. Its ceiling, adorned with golden accents in the shape of long, overlapping wedges, gave it a unique touch. There has been talk of renovating it for a while now, but the actual timing remains uncertain. This matter has been dragging on for a few years.
Dworzec Busów przy ulicy Żelaznej. Październik 2021
Za plecami ludzi jest bar. Bar-poczekalnia. Kiedyś często odjeżdżałem z tego dworca do Krakowa. Lubiłem tam wchodzić rano. Podawali  w nim najgorszą kawę jaką w życiu piłem, śmierdziało pieczonymi kurczakami, leciało disco polo a z okien doskonale było widać peron na który nigdy na czas nie przyjeżdżał mój autobus.
Right behind the people, there's a bar. A waiting room bar, to be exact. I used to depart from this station to Krakow quite often. I enjoyed going in there in the mornings. They served the worst coffee I've ever had in my life, and it smelled like roasted chickens. They blasted disco polo music, and from the windows, you could perfectly see the platform where my bus never arrived on time.
 W sierpniu 2020 roku kielecki dworzec autobusowy dostał nowe życie. A przecież, były plany jego rozbiórki. W latach 2010-2012 dwukrotnie usiłowano go sprzedać . Nabywcy planowali jego demontaż i postawienie na tym terenie  pawilonów handlowych. Dworzec wpisany był jednak ze względu na swój unikatowy charakter na listę zabytków. Wybudowany w latach 1975-1984 jest uznawany za jedną z cenniejszych realizacji architektonicznych PRL. W 2013 likwidator kieleckiego PKS-u, żądał by budynek został wykreślony z ewidencji zabytków. Sugerował, powołując się na okólnik wiceministra kultury, że budynki z lat 1946-89 nie powinny być w ten sposób chronione. Parę miesięcy potem zlikwidowane przedsiębiorstwo PKS Kielce od skarbu państwa za blisko 10 milionów złotych kupiła spółka PKS 2. Nowy właściciel planował przebudowę dworca i uruchomienie w nim galerii handlowej. Projekt znacząco wpłynąłby jednak na bryłę dworca. Nie zgodzili się na to radni miasta, którzy przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów, na których znajdował się dworzec. Ten ruch zablokował przebudowę w myśl projektu PKS 2. Od tego momentu budynek niszczał coraz bardziej. Zimą nie był ogrzewany, a najemcy dostali wypowiedzenia umów. W 2016 roku po burzliwych negocjacjach doszło do porozumienia i miasto kupiło obiekt od PKS 2 za 20 mln zł. Zaplanowano uratowanie dworca i stworzenie centrum komunikacyjnego. W lipcu 2018 roku w drugim przetargu wyłoniono wykonawcę. Koszt budowy przekraczał 68 mln zł i był poza możliwościami finansowymi miasta, pieniądze pozyskano jednak z funduszy Unijnych, wkład miasta stanowił 9 mln zł.
In August 2020, the bus station in Kielce underwent a significant transformation, despite initial plans for its demolition. Surprisingly, there were two attempts made to sell the station between 2010 and 2012. Prospective buyers had intended to replace it with commercial pavilions. However, due to its unique and historically significant characteristics, the station was designated as a listed monument. Constructed between 1975 and 1984, it is widely recognized as one of the notable architectural achievements of the communist era in Poland. In 2013, the liquidator of the Kielce State Bus Company demanded the removal of the building from the list of historical monuments, citing a circular from the Deputy Minister of Culture that argued against protecting buildings constructed between 1946 and 1989. However, a few months later, the liquidated PKS Kielce was acquired by PKS 2, a state-owned entity, for a substantial amount. The new owner envisioned a station remodel and the establishment of a commercial gallery. However, the city council rejected this proposal and implemented a new development plan for the area where the station was located. As a result, this decision effectively thwarted PKS 2's ambitious project. Over time, the building deteriorated, lacking winter heating, and tenants were served lease termination notices. In 2016, following intense negotiations, an agreement was reached, and the city purchased the property from PKS 2 for a considerable sum. The objective was to restore the station and create a vibrant transportation hub. In July 2018, a contractor was selected through a subsequent tender process, with the construction cost exceeding a significant amount. Despite the financial challenges, funds were secured from external sources, including the European Union, with the city contributing a substantial sum towards the project.
Pociąg przewozów Regionalnych Kraków Główny - Ostrowiec Świętokrzyski. Marzec 2021.
Ostrowiec Świętokrzyski, województwo świętokrzyskie. Marzec 2021.

Stacja od 2021 roku jest zamknięta i niszczeje. Nie ma przy niej nawet sanitariatów.
Wybudowana w latach 1885 - 1886, znajduje się w ewidencji zabytków. Na terenie stacji urodził się profesor Jan Samsonowicz, który jako młody geolog odkrył kopalnie epoki kamienia- dzisiejsze Krzemionki. Tutaj też urodził się  Janusz Popławski, śpiewak operowy, operetkowy i filmowy. Od 2015 roku, obiekt usiłuje przejąć nieodpłatnie gmina. Jak na razie bez powodzenia.
Since 2021, the station has been closed and falling into disrepair. There aren't even any restrooms nearby.
Built between 1885 and 1886, it's listed as a historical landmark. It's worth mentioning that Professor Jan Samsonowicz, a young geologist, was born at this station and later discovered the Stone Age mines, which are now known as Krzemionki. Additionally, Janusz Popławski, an opera, operetta, and film singer, was also born here.
Since 2015, the local municipality has been trying to take over the property without charge, but so far, they haven't succeeded.
Przystanek naprzeciwko dworca kolejowego.
Ostrowiec Świętokrzyski, dworzec autobusowy. Październik 2021.
 Powstał w latach 1995 - 1998 na bazie wcześniejszego obiektu, który funkcjonował tu od 1974 roku. Miał być wizytówką, miasta i symbolem nowoczesności, ale tak jak większość architektury z lat dziewięćdziesiątych budzi mieszane uczucia. Jego wielkość w porównaniu z niewielkim ruchem, przygnębia. Całość wygląda jak symbol upadku PKSów.
It was constructed between 1995 and 1998, replacing an earlier facility that had been in operation since 1974. The intention was for it to serve as a showcase for the city and a symbol of modernity, but like much of the architecture from the 90s, it elicits mixed feelings. Its sheer size, in contrast to the minimal activity surrounding it, can be quite overwhelming. The overall appearance resembles a symbol of the decline of bus transportation companies (PKSs).
Starachowice, województwo świętokrzyskie. Marzec 2021.
Dworzec autobusowy przy stacji Starachowice Wschodnie.
Dworzec kolejowy Starachowice Wschodnie. Do 2005 roku działała tu jeszcze kasa biletowa. Obecnie budynek jest niedostępny dla podróżnych. W górnej części kadru widoczny jest orzeł bez korony, godło PRL.
Starachowice Wschodnie railway station. Until 2005, there was even a ticket office operating here. However, currently, the building is inaccessible to passengers. In the upper part of the frame, you can spot an eagle without a crown, which is the emblem of the People's Republic of Poland (PRL).
Dworzec kolejowy i autobusowy Starachowice.
Budynek dworca widoczny po prawej stronie jest nieczynny od lat. Wewnątrz znajduje się bar mleczny i hurtownia sztucznych kwiatów.
Wąchock, województwo świętokrzyskie. Marzec 2021.
Powstała w latach 70 tych stacja, oferowała podróżnym, przestronną poczekalnię, funkcjonowały kasy, przechowalnia bagażu i kiosk Ruchu. Dzisiaj budynek jest zdewastowany i niedostępny dla podróżnych.
The station, which was constructed in the 1970s, provided travelers with a roomy waiting area. It had ticket counters, a luggage storage facility, and a newsstand called Ruch. However, nowadays, the building is dilapidated and not accessible to passengers.
(Note: Ruch is a well-known chain of newsstands in Poland that offers a wide range of newspapers, magazines, books, and other products.)
Skarżysko Kamienna, województwo świętokrzyskie. Marzec 2021.
Kiedy tam byłem trwał jeszcze prowadzony od 2019 roku remont, był to prawie koniec prac. W sierpniu 2021 roku podróżni mogli wejść do odnowionego budynku. Ten kadr jest zapewne jednym z ostatnich zdjęć (jeśli nie jedynym) tymczasowej poczekalni.
When I was there, the renovation that had been ongoing since 2019 was still in progress, and it was nearing completion. By August 2021, passengers were able to enter the refurbished building. This frame is likely one of the last photos, if not the only one, of the temporary waiting area.
Puławy, województwo lubelskie. Kwiecień 2021.
Stacja Puławy Miasto. 
Budynek, który stał w tym miejscu do 2015 roku został bardzo przebudowany. Obecny dworzec otwarto w grudniu 2016 roku. Nie było tu nic co mogłoby mnie zatrzymać na dłużej. Architektura przypominała inne otwarte w tym okresie stacje kolejowe. 
The building that stood in that spot until 2015 underwent a major reconstruction. The current station was opened in December 2016. There was nothing particularly captivating that could make me stay longer. The architecture resembled other railway stations built during that period.
Nieczynny od 20016 roku dworzec autobusowy w Puławach, jest rajem dla graficiarzy i okolicznych "pijaczków".
Plac manewrowy, służy za nieoficjalny parking i teren treningowy okolicznych szkół jazdy.
The abandoned bus station in Puławy, which has been inactive since 20016, has become a haven for graffiti artists and local "regulars" who enjoy their drinks. The maneuvering area serves as an unofficial parking lot and a training ground for nearby driving schools.
 Dworce z zapleczem zostały zamienione na skromne wiaty przystankowe, funkcjonujące najczęściej w pobliżu galerii handlowych. Miejsce odjazdu busów, do Lublina i Opola Lubelskiego.
The stations with their facilities have been replaced by modest bus shelters, typically located near shopping malls. These shelters serve as the departure points for buses heading to Lublin and Opole Lubelskie.
Lublin. Kwiecień 2021.
Lubelski dworzec autobusowy, funkcjonuje razem z położonym obok dworcem bus. Wysiadając tu, znalazłem   się w pierwszej połowie lat 90tych. Brakowało  tylko "rozkładanych szczęk" i muzyki disco polo.
Dworzec kolejowy w Lublinie został wyremontowano i zmodernizowano w 2004 roku. Na zewnątrz od 2018 roku trwa remont peronów i przebudowa tunelu. Piękny budynek szpeci przybudówka z wyraźnym sznytem koszmarków z lat 90 tych XX wieku. 
Bus z Lublina do Opola Lubelskiego. Kwiecień 20201.
Bełżyce, województwo lubelskie. Kwiecień 2021.

Nałęczów, województwo lubelskie. Kwiecień 2021.
Przystanek autobusowy przy drodze z miasteczka do oddalonej o 3 km stacji Nałęczów.
Dworzec kolejowy Nałęczów.
Stacja przeszła ostatnio gruntowny remont. Jest jednak zamknięta na głucho i niedostępna dla podróżnych. Nie działają nawet sanitariaty.
Koniecpol, województwo śląskie, powiat częstochowski. Maj 2021.
Budynek dworca kolejowego został odnowiony i w 2017 roku oddany do użytku. Jest dosyć czysto, ale dla podróżnych dostępna jest tylko poczekalnia. Nie działają kasy, ani sanitariaty.
Przystanek autobusowy, niedaleko dworca. Jest jeszcze drugi, większy, na rynku.
Turów, województwo śląskie, powiat częstochowski. Lipiec 2021.
Stacja do 1958 roku funkcjonowała pod nazwą Olsztyn. Budynek wybudowano w 1911 roku, od wielu lat jest zamknięty i niszczeje. PKP nie jest zainteresowana jego remontem. W 2017 roku, chęć przejęcia obiektu wyraził miejscowy samorząd, jednak jak dotąd nic w sprawie własności budynku się nie zmieniło.
Turów koło Częstochowy. Przystanek na ulicy Olsztyńskiej.
Częstochowa, województwo śląskie. Lipiec 2021.
Obecny dworzec kolejowy otwarto w 1996 roku z udziałem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Była to wówczas najnowocześniejsza stacja w Polsce. Zastąpił on stojący 15 lat tymczasowy barak. W latach 2015 - 2016 dworzec był remontowany, ale już w 2017 roku pojawiła się koncepcja jego rozbiórki i postawienia w jego miejscu nowego obiektu. W 2019 roku PKP rozstrzygnęło konkurs na budowę nowego dworca w Częstochowie, stacja ma być oddana do użytku w 2023 roku. 
Kaplica dla podróżnych powstała w listopadzie 2004 roku i była pierwszą w Polsce działającą na terenie dworca.
Nowa Słupia, województwo świętokrzyskie, powiat kielecki. Październik 2021.
Nic w tym miasteczku nie ma, oprócz tej przystankowej wiaty i widoku na Świętą Katarzynę. 
Opatów, województwo świętokrzyskie. Październik 2021.
Wola Wąkopna, województwo świętokrzyskie, powiat kielecki. Październik 2021.
Chmielnik, województwo świętokrzyskie, powiat kielecki. Listopad 2021.
Panował przenikliwy ziąb. Bardzo chciałem stąd wyjechać, choć na chwilę ogrzać się w ciepłym busie. Ucieszyłem się na widok zadbanego, przejrzystego rozkładu jazdy. Pomyślałem, że to pierwsze miejsce w którym władze miasteczka dbają, o podróżnych. Niestety był nieaktualny.
Końskie, województwo świętokrzyskie. Listopad 2021.
W Końskich, każdy przewoźnik odjeżdża z innego przystanku. Znalezienie tego właściwego stanowi dla przyjezdnych nie lada wyzwanie, bo są znacznie oddalone od siebie.
Opoczno, województwo łódzkie. Listopad 2021.
Stanowiska dworca autobusowego PKS Opoczno znajdują się przed budynkiem stacji kolejowej.
W grudniu 2021, po 12 latach przerwy PKP uruchomiło  połączenia pasażerskie między województwami: świętokrzyskim i łódzkim. Opoczno jest jedną ze stacji na nowo otwartej trasie. W związku z tym wyremontowano perony. Na zdjęciu poniżej widać ostatnie przygotowania przed otwarciem linii.
Piotrków Trybunalski, województwo łódzkie. Listopad 2021.
PKS Piotrków upadł w lipcu 2018 roku, został po nim dziurawy plac manewrowy, pusty budynek dworca i brzydkie podcienia na zapleczu Biedronki. Przez jakiś czas zarządzał nim Mobilis. W lutym 2020 roku dworzec został przejęty przez Starostwo powiatowe. Na placu miał być położony gładki asfalt, a w budynku powstać  punkt sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych  „Smaki ziemi piotrkowskiej”. A potem...przyszła pandemia.
Dworzec w ciągu ostatnich lat był remontowany dwukrotnie. W latach 2010 - 2013 i w 2017 roku.
Pociąg przewozów Regionalnych z Łodzi Fabrycznej do Częstochowy.
Kamieńsk, województwo łódzkie, powiat radomszczański. Listopad 2021.
Pochodzący z 1923 roku budynek stacyjki ma zamurowane drzwi i okna. Po zmroku tonie w ciemności. W 1964  kręcono tu zdjęcia do filmu „Spotkanie ze szpiegiem”, w którym Stanisław Mikulski, jako porucznik Baczny ściga tajnego agenta Bernarda, chcącego zdobyć informacje na temat rozmieszczenia polskich baz rakietowych.
Radomsko, województwo łódzkie. Listopad 2021.
Ta stacja najpierw nazywała się Noworadomsk i powstała w 1846 roku. Wybudowano ją na trasie Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. W 1919 zmieniła nazwę na Radomsk, a od 1925 roku jest Radomskiem. W latach 30, wybudowano obecny budynek dworca. To właśnie stąd w sierpniu 1939 roku, mój 32 letni wówczas dziadek pojechał na wojnę, by nigdy z niej nie wrócić. Wysiadłem tu  82 lata po tym fakcie. Było ciemno i pusto. Byłem sam na peronie. Jeżeli przyjąć za buddyzmem, że wszystko dzieję się w jednym czasie "TU", to musiał wtedy gdzieś stać koło mnie, obok.
Od 1 stycznia 2021 roku kasa na dworcu jest na stałe zamknięta.
Back to Top