Aleksandrów Kujawski, województwo kujawsko - pomorskie. Luty 2021.
To był kiedyś wielki, ważny, dworzec. Stacja graniczna między Cesarstwem Rosyjskim, a Królestwem Prus. Mieścił się w nim urząd celny, telegraf, restauracja, oraz pokoje gościnne. W północnym skrzydle znajdowały się "pokoje cesarskie" dla dostojnych gości. W tych właśnie apartamentach car Aleksander II, przyjął w dniu 4.09.1879 r. niemieckiego cesarza Wilhelma I. Po pierwszej wojnie światowej, dworzec stracił  swoje znaczenie, stając się prowincjonalnym przystankiem kolejowym. Do 2008 roku, był własnością Polskich Kolei Państwowych, obecnie jest w posiadaniu miasta. Od tego czasu jest w nieustannym remoncie.
There used to be a grand and important railway station, it was a border station between the Russian Empire and the Kingdom of Prussia. It had a customs office, telegraph, restaurant, and guest rooms. In the northern wing, there were "imperial rooms" for distinguished guests. In these very apartments, Tsar Alexander II received German Emperor Wilhelm I on September 4th, 1879. After World War I, the station lost its significance and became a provincial railway stop. Until 2008, it was owned by Polish State Railways, and now it is owned by the city. Since then, it has been undergoing constant renovation.
 Zamknięta poczekalnia dworcowa. 
Zimno... -10 stopni. Następny pociąg miałem za 2 godziny. Środek pandemii, wszystko pozamykane, mogłem tylko chodzić wokół budynku...
The waiting room at the railway station was closed. It was cold... -10 degrees. My next train was in 2 hours. It was the middle of a pandemic, everything was closed, I could only walk around the building...
 Za przepierzeniem trwał remont...
Dworzec autobusowy.
Bus station.
Można stąd dojechać do... Ciechocinka.
From here, you can take a train to Ciechocinek.
 Postój taksówek koło dworca kolejowego i autobusowego.
There is a taxi stand near the railway and bus station.
Solec Kujawski, województwo kujawsko - pomorskie. Luty 2021.
Przystanek autobusowy niedaleko dworca kolejowego.​​​​​​​
There is a bus stop near the railway station.
 Przystanek autobusowy na rynku.
There is a bus stop on the market square.
 Ściana budynku starego dworca kolejowego.
The wall of the old railway station building.
 Poczekalnia nowej stacji kolejowej. Budynek został oddany do użytku w 2016 roku. Wygląda nowocześnie. I to by było w zasadzie na tyle. Skromna poczekalnia i kasa biletowa. Reszta przestrzeni jest niezagospodarowana. Na zewnątrz straszy plątanina rur, schodów i betonu zupełnie nie wpisująca się w tkankę miasta.
The waiting room of the new railway station. The building was put into use in 2016. It looks modern. And that's basically it. A modest waiting room and ticket office. The rest of the space is unutilized. Outside, there is a tangle of pipes, stairs, and concrete that does not fit in with the city's fabric.
 Poczekalnia na parterze. Niezagospodarowana, jedynymi użytkownikami są okoliczne pijaczki.
The waiting room on the ground floor. Unutilized, the only users are local alcoholics.
 Niezależnie czy budynek jest stary czy nowy, na prowincji toalety najczęściej są nieczynne.
Whether the building is old or new, on the countryside toilets are usually out of service.
Jabłonowo Pomorskie, województwo kujawsko - pomorskie, stacja kolejowa. Luty 2021.
 W poczekalni panował przenikliwy ziąb. Kasy biletowe nieczynne, część ławek usunięta. Zostały tylko ściany, które w najlepszym razie chroniły od lodowatego wiatru. Paru lokalsów przestępując z nogi na nogę, rozpijało flaszkę. Stali poza kadrem z lewej strony.
The waiting room was chilled to the bone. The ticket offices were closed, some benches had been removed. Only walls remained, which at best protected from the icy wind. A few locals, shifting from foot to foot, were drinking from a bottle. They were standing outside the frame on the left side.
 Przed pandemią odjeżdżały stąd busy, ale teraz rozkłady jazdy zostały zasłonięte czarną folią, a kursy odwołane.
Before the pandemic, buses used to depart from here, but now the schedules have been covered with black plastic and the routes have been cancelled.
 Przystanek autobusowy przy stacji kolejowej.
The bus stop at the railway station.
Przystanek autobusowy w dolnej "części" miasta.  Miałem  dwie godziny do autobusu z Warszawy do Grudziądza. Na pokreślonych kartkach służących za rozkłady jazdy nie było po nim śladu, bilet kupiłem w Internecie, nie było na nim telefonu kontaktowego... Bałem się że nie przyjedzie. Bałem się, że utknę w tej mieścinie, a mróz był duży i nie było się gdzie ogrzać. Nie było nawet kogo spytać, bo jedyna osoba, która pojawiła się w okolicach wiaty w tym czasie, nie miała pojęcia o "skomplikowanych pandemicznych kursach". Mężczyzna zainteresowany był tylko  papierosem, niestety nie palę. Na szczęście autobus pojawił się punktualnie.
The bus stop in the lower part of the city. I had two hours before the bus from Warsaw to Grudziądz. The bus schedule wasn't listed on the scratched pieces of paper that served as schedule, I bought the ticket online, there wasn't a contact phone number on it... I was afraid it wouldn't come. I was afraid I would be stuck in this town and it was cold and there was nowhere to warm up. There wasn't even anyone to ask, because the only person who appeared around the bus shelter at that time didn't have a clue about the "complicated pandemic schedules". The man was only interested in a cigarette, unfortunately I don't smoke. Luckily, the bus arrived on time.
Radzyń Chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie. Luty 2021.
Grudziądz województwo kujawsko - pomorskie. Luty 2021.
 Budynek dworca autobusowego zamknięty był na głucho, żadnego ruchu. Jedyne co mogłem, to obejść go w około i pozaglądać do środka przez szyby.
The bus station building was locked and there was no sign of activity. All I could do was walk around it and look inside through the windows.
Grudziądzki dworzec kolejowy z jednej strony, mnie przygnębił z drugiej wzruszył. W przeraźliwym zimnie i totalnym rozpadzie ożywionym atrakcją w postaci wejścia do Biedronki, ktoś usiłował stworzyć przytulny kąt w poczekalni dla podróżnych.
The Grudziądz railway station on one hand, depressed me but on the other hand, it touched me. In the terrible cold and total decay, with the attraction of the entrance to Biedronka, someone tried to create a cozy corner in the waiting room for travelers.
Wyglądało to tak jakby ktoś za wszelką cenę usiłował zatrzymać rozpad i nadać temu miejscu sens.

It looked as if someone was desperately trying to stop the decay and give meaning to the place.
Jeszcze do niedawna, planowane było zburzenie budynku i budowa na jego miejscu znacznie mniejszego obiektu.  Na szczęście w 2021 roku Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, o wpisaniu go do rejestru zabytków. Powstały w latach 1960 - 1962 dworzec dostarczył prototypowych rozwiązań, które były wykorzystywane przy innych obiektach dworcowych.
Until recently, there were plans to demolish the building and construct a much smaller facility in its place.
To zdjęcie zrobiłem w pociągu do Bydgoszczy. Był pierwszym ciepłym miejscem po całodziennej podróży. Kobieta, która stoi tyłem, jest kierowniczką składu. Była bardzo miła w przeciwieństwie do jej podwładnego, który poczuł odrobinę urojonej  pandemicznej władzy jaką dał mu konduktorski mundur. Usiłował zmusić mnie do wytłumaczenia się z robienia zdjęć i wylegitymowania  dokumentem uprawniającym do fotografowania. Skończyłoby się to zapewne jakąś awanturą i wezwaniem SOKu, na szczęście przyszła mi z pomocą.
I took this photo on a train to Bydgoszcz. It was the first warm place after a long day of traveling. The woman standing with her back to the camera is the train conductor. She was very kind, unlike her subordinate, who felt a bit of imaginary pandemic power from his conductor's uniform. He tried to force me to explain why I was taking pictures and demanded to see documentation authorizing photography. It would have probably ended in a quarrel and a call to the railway security, but luckily the train conductor came to my aid.
Iława, województwo warmińsko - mazurskie. Maj 2021.
Stacja Iława Głowna.
Neogotycki budynek z 1900 roku, jest po gruntownym remoncie zakończonym w 2012. Wszystko tu działa i wygląda schludnie. 
The neo-Gothic building from 1900 has undergone extensive renovations that were completed in 2012. Everything here works and looks neat.
Nieużywany przystanek autobusowy niedaleko dworca PKP.
An unused bus stop near the railway station.
Ostróda, województwo warmińsko - mazurskie. Maj 2021.
Niszczejący budynek ponad 100 letniego dworca, za czasów PRL słynął wśród mieszkańców z wyśmienitych pączków. W 2012 roku wydzierżawiło go od PKP miasto i przeprowadziło remont. Stacyjka wygląda naprawdę ładnie, szkoda tylko, że jest otwierana o 6.00 i zamykana o 18.00. Kasy biletowe nie działają.
A deteriorating building of a train station that is over 100 years old, which was famous among locals during the times of the Polish People's Republic for its delicious donuts. In 2012, the city leased the building from the Polish State Railways and renovated it. The station building looks really nice, but it's a shame that it only opens from 6:00 AM to 6:00 PM and the ticket booths are not functioning.
Dworzec autobusowy w Ostródzie.
PKS Ostróda zakończył działalność w czerwcu 2019 roku. Najpierw zamknięto  kasy, ale ruch na dworcu odbywał się w miarę normalnie. Potem przyszła pandemia...Dziś, to zupełna ruina. Teren dworca Mobilis wystawił na sprzedaż.
A bus station in Ostróda, Poland. PKS Ostróda, the company that operated the station, ended its services in June 2019. Initially, the ticket offices were closed, but the station continued to operate as usual. However, with the arrival of the pandemic, the station became increasingly neglected and is now in a state of complete ruin. The station's property, owned by Mobilis, is currently up for sale.
Giżycko, województwo warmińsko - mazurskie. Maj 2021.
Dworzec Wschodniopruskiej Kolei Południowej pełnił niegdyś ważne funkcje reprezentacyjne. Zbudowany na przełomie XIX i XX wieku z wielkim rozmachem, był wizytówką miasta. Giżycko w okresie międzywojennym, było znanym kurortem w którym wprost wypadało bywać. Począwszy od lat 90 tych XX wieku budynek stopniowo podupadał, na początku lat 2000, był już tylko strasząca ruiną. W 2005 roku Miasto przekazało na remont stacji blisko 1 mln 200 tys. zł. Według umowy PKP po remoncie miało przekazać budynek samorządowi. W lipcu 2006 roku nastąpiło uroczyste otwarcie dworca. PKP jednak nie wywiązała się z umowy, samorząd nie stał się jego właścicielem, a Kolej nie zwróciła miastu poniesionych kosztów.
The East Prussian South Railway Station once served important representative functions. Built with great ambition at the turn of the 19th and 20th centuries, it was a showcase of the city of Giżycko. During the interwar period, Giżycko was a well-known resort that was worth visiting. Beginning in the 1990s, the building gradually deteriorated, and by the early 2000s, it was only a scary ruin. In 2005, the city allocated nearly 1.2 million zlotys for the renovation of the station. According to the agreement, the Polish State Railways (PKP) were supposed to transfer ownership of the building to the local government after the renovation. In July 2006, the station was ceremoniously reopened. However, PKP did not fulfill the agreement, the local government did not become the owner, and the railway did not reimburse the city for the costs incurred.
Z dworcowych peronów widać brzeg jeziora Niegocin. Moi znajomi mieli kiedyś składany kajak. Był bardzo ciężki, ale na tyle poręczny, że można go było przewieźć w przedziale pociągu. Wakacyjne pływanie po Mazurach zawsze zaczynali w tym miejscu.
From the train platforms, you can see the shore of Lake Niegocin. My friends used to have a folding kayak. It was very heavy, but convenient enough to be transported in the train compartment. They always started their summer kayaking trips around Mazury from this place.
Ryn, województwo warmińsko - mazurski, powiat giżycki. Maj 2021.
Miasteczko położone jest na przesmyku między dwoma jeziorami, a jego centrum wyznaczają dwa położone naprzeciw siebie przystanki. Utknąłem w nim na dłużej. Myślałem, że wysiądę tylko na chwilę, ale busy które miały mnie stąd zabrać, jeden po drugim nie przyjechały. Wydostałem się z Rynu dopiero po czterech godzinach. 
The town is located on a narrow strip of land between two lakes, and its center is marked by two bus stops facing each other. I got stuck there for a while. I thought I would only get off for a moment, but the buses that were supposed to take me away one after another didn't come. I didn't manage to leave Ryn until four hours later.
Mrągowo, województwo warmińsko - mazurskie. Maj 2021.
Ostatni pociąg odjechał stąd w 2010 roku. Przez pewien czas budynek wykorzystywany był jako poczekalnia nieodległego dworca autobusowego. Na stacji działał też bar "Pszczółka". W tej chwili jest zamknięty i powoli ulega dewastacji. 
The last train departed from here in 2010. For a while, the building was used as a waiting area for the nearby bus station. There was also a bar called "Pszczółka" operating at the station. Currently, it's closed and slowly falling into ruin.
Dworzec autobusowy w Mrągowie to teraz tylko zaniedbany plac manewrowy ze stanowiskami, wiatą i toi toiem. Zatrzymują się tu tylko nieliczne autobusy dalekobieżne, lokalne busy omijają go, stając na przystanku przy drodze na Olsztyn.
The bus station in Mrągowo is now only a neglected maneuvering area with platforms, a shelter, and a restroom. Only a few long-distance buses stop here, and local buses bypass it, stopping at a bus stop on the road to Olsztyn.
Olsztyn, województwo warmińsko - mazurskie. Maj 2021.
O potrzebie wybudowania nowego dworca kolejowo autobusowego w Olsztynie, krążą już legendy. Sprawa ciągnie się, a PKP SA. co chwilę wybiera nowego wykonawcę. W tej chwili działa tylko część kolejowa. Cały budynek sprawia przygnębiające wrażenie, a przecież powstały w 1971 roku dworzec był swojego czasu szczytem nowoczesności. Rozległa hala dworcowa, połączona była z mniejszą częścią PKS. Na dwukondygnacyjnej antresoli znajdował się bar z kawiarnią. Zgodnie z obowiązującymi ówcześnie przepisami pod podłogą holu zlokalizowano schron. Z tym dworcem wiąże się moje dzieciństwo i młodość. Pamiętam doskonale jak był budowany. Wysokie stoły w barze "Wars" przy których można było tylko stać, kawiarnię w której podawano w szklankach zalewaną wrzątkiem kawę Marago i prysznicowe kabiny nieopodal toalet, w których kąpałem się na początku lat 80, będąc w Olsztynie przejazdem.
There have been rumors for a long time about the need to build a new railway and bus station in Olsztyn. The issue has been dragging on, and the Polish State Railways (PKP SA) keep choosing new contractors. Currently, only the railway part of the station is operational. The entire building gives a depressing impression, even though the station was a pinnacle of modernity when it was built in 1971. The vast station hall was connected to a smaller part of the bus station. On the two-level mezzanine, there was a bar with a cafe. According to the regulations at the time, a shelter was located under the hall's floor. This station is tied to my childhood and youth. I remember vividly how it was built, with the high tables at the "Wars" bar where you could only stand, the cafe that served Marago coffee in glass cups filled with boiling water, and the shower cabins near the toilets where I bathed in the early 80s when passing through Olsztyn.
Za tabliczką zabraniającą wstępu znajduje się poczekalnia dworca PKS i kasy biletowe.
Behind the sign prohibiting entry, there is a waiting room for the bus station and ticket counters.
W grudniu 2021 PKS otworzył na nowo poczekalnię. Zamknął ją w kwietniu 2020 z powodu pandemii.
"In December 2021, the bus station reopened its waiting room. It had been closed since April 2020 due to the pandemic."
Widoczny w tle wieżowiec od lat jest przedmiotem zażartego sporu. Prywatny deweloper Retail Provider, w którego posiadaniu jest jedno piętro obiektu, oraz przyległa do niego hala autobusowej części dworca, chce zmusić Polregio (właściciela 90% budynku), do rozbiórki obiektu. Developer ma w planie postawienie w miejscu biurowca galerii handlowej, kolejarze nie chcą się na to zgodzić. W związku z tym Retail Provider wysłał do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ekspertyzę z której wynika, że wieżowiec jest fatalnym stanie technicznym i grozi zawaleniem. Złożył jednocześnie wniosek o rozebranie obiektu. Polregio ekspertyzę podważa i gorączkowo usiłuje sprzedać swoją część.
In the background, a skyscraper has been the subject of a heated dispute for years. Retail Provider, a private developer who owns one floor of the building and the adjacent bus hall at the train station, wants to force Polregio (owner of 90% of the building) to demolish the structure. The developer plans to build a shopping gallery in its place, but the railway company refuses to agree. As a result, Retail Provider sent an expert opinion to the county inspector of building supervision stating that the skyscraper is in a terrible technical condition and threatens to collapse. They also filed a request to demolish the building. However, Polregio disputes the expert opinion and is feverishly trying to sell its part of the building.
W tej budce w latach 80 tych działał kiosk mleczarski. Można było w nim kupić napój z gazowanej słodkiej serwatki.
In the 1980s, there was a dairy kiosk operating in that booth. You could buy a sweet carbonated whey drink there.
Paręset metrów od dworca znajduje się niedawno otwarta stacja busów obsługujących pobliskie miejscowości.
Olsztynek, województwo warmińsko - mazurskie, powiat olsztyński. Maj 2021.
Dworzec w Olsztynku był w remoncie. Szkoda, bo nie dane mi było zobaczyć wnętrza sztandarowego budynku stacyjnego, hitlerowskich Niemiec. Wybudowano go w 1939 roku w celu obsługi licznie przybywających do miasta pielgrzymów, pragnących odwiedzić grób marszałka Paula von Hindenburga i pomnik poległych w bitwie pod Tannenbergiem. Dworzec, zaprojektowany przez architekta Helmuta Conradi, obejmował piętrowy budynek z   trzynastoma strzelistymi oknami, oraz boczne parterowe skrzydła. Wnętrze składało się z przestrzennego holu, kas, poczekalni, pomieszczeń dworcowych oraz restauracji. Budynek dworca zdobiły elementy nawiązujące do niemieckiej stylistyki ludowej. Stację pokrywał wysoki, strzelisty dach. Na nim  umieszczona została platforma z masztem flagowym i ażurowym wyobrażeniem orła.
The train station in Olsztyn was under renovation. It's a shame because I didn't get to see the interior of the flagship station building of Nazi Germany. It was built in 1939 to serve the many pilgrims who came to the city to visit the grave of Marshal Paul von Hindenburg and the monument of the fallen in the Battle of Tannenberg. The station, designed by architect Helmut Conradi, included a two-story building with thirteen tall windows and side single-story wings. The interior consisted of a spacious hall, ticket offices, waiting rooms, station rooms, and a restaurant. The station building was decorated with elements that referred to German folk style. The station was covered by a high, tall roof, on which a platform with a flagpole and a latticed image of an eagle was placed.
Ciechanów, województwo mazowieckie. Maj 2021.
Dworzec oddano do użytku w 2015. Stanął w miejscu dwóch wcześniejszych. Drewnianego, który działał od 1877 do 1984 i murowanego, piętrowego, który pojawił się wraz z elektryfikacją linii. PKP SA. chwali się, że nowy dworzec jest funkcjonalny i nowoczesny. Zastosowano szereg rozwiązań ekologicznych. Zamontowano gruntową pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne na dachu. Tyle tylko, że tak naprawdę, oprócz niewielkiej poczekalni i kasy nic w nim nie ma. Jest po prostu większą wiatą, na którą wydano górę pieniędzy. Dzień, w którym trafiłem do Ciechanowa, był pierwszym po półrocznym lockdownie i otwarte zostały lokale gastronomiczne. Marzył mi się kufel piwa wypity w ogródku jakiejś knajpy. Miałem 3 godziny do odjazdu pociągu. Niestety w okolicy dworca nie było nic, gdzie można byłoby napić się choćby herbaty.
To niestety nie jest dworzec autobusowy w Ciechanowie. To atrapa. Napis i betonowe wiaty z pustymi rozkładami jazdy. Nic tu się nie zatrzymuje. Busy stają na przystankach w pobliżu dworca PKP. To nie pierwszy przypadek kiedy teren dawnego dworca PKS został sprzedany galerii handlowej w zamian za działania pozorowane.
Słupsk, województwo pomorskie. Czerwiec 2021.
Dworzec kolejowy w Słupsku oddano do użytku 1991 roku. Trudno mi było w to uwierzyć, gdy się o tym dowiedziałem. Czułem się tutaj jak w głębokich latach osiemdziesiątych z lekka tylko okraszonych klimatem wczesnej III RP.
To już ostatnie chwile dworca PKS przy ulicy Kołłątaja. Nowy ma powstać naprzeciwko stacji PKP do 2023 roku. Ma wyglądać ładnie i być nowoczesny. 
Autobus PKS ze Słupska do Miastka był prawdziwym skansenem. Łza zakręciła mi się w oku. Byłem tylko ja, kierowca i Program Pierwszy Polskiego Radia.
Miastko, województwo pomorskie, powiat bytowski. Czerwiec 2021.
Na budynki dworca autobusowego i kolejowego patrzyłem z mieszaniną czci i zadumy. To tutaj gdzieś zapewne w latach 80 tych muzycy z WC, przed wyruszeniem w trasę, pili legendarne wśród punkowskich załóg miasteckie jabole. Było upalnie. Gorący czerwcowy wiatr pachniał polska prowincją. Było mi tu dobrze.
Biały Bór, województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki. Czerwiec 2021.
Przypomniał mi się w tym miejscu film Andrzeja Jakimowskiego "Zmruż oczy". Przez uchylone drzwi do poczekalni wpadał ciepły wiatr, za torami rozpościerała się wypalona słońcem łąka. Nikogo tu oprócz mnie nie było. Miasteczko jest największym w Polsce skupiskiem Ukraińców wysiedlonych w czasie akcji Wisła. 
Szczecinek, województwo zachodniopomorskie. Czerwiec 2021.
Zabytkowy dworzec w Szczecinku pochodzący z końca XIX wieku przetrwał w zasadzie bez większych zmian do naszych czasów. Z 1892 roku, pochodzi zarówno sam budynek,  perony,  przejście podziemne, oraz zadaszenia nad peronami. Szczecinecki węzeł kolejowy jako jeden z niewielu nie miał po wojnie praktycznie żadnych zniszczeń. Ostatni pociąg z niemieckimi uciekinierami odjechał z niego na moment przed opanowaniem dworca przez żołnierzy Armii Czerwonej.
Budynek czeka na generalny remont. W grudniu 2020 roku  miasto dostało na ten cel 1,6 miliona złotych dotacji z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W marcu 2021 roku udało mu się przejąć stację od PKP.
Wiata dworca autobusowego usytuowanego naprzeciw stacji PKP.
Nowocześnie, ale jak prawie wszędzie...Nieczynne.
Okonek, województwo wielkopolskie, powiat złotowski. Czerwiec 2021.
Dworzec zamknięty był na głucho. Można było tylko przejść przez główny hol w stronę drzwi wychodzących na drogę do miasteczka.
W nastawni, której okno widoczne jest w głębi kadru ktoś jednak był.
Po siedmiu miesiącach byłem tu znowu. W budynku było tak zimno i wilgotno, że na pociąg do Kołobrzegu  przyjemniej było czekać na peronie. Styczeń 2022.
Jastrowie, województwo wielkopolskie, powiat złotowski. Czerwiec 2021.
 W Jastrowiu mieszkał przez pewien czas autor "Niemców" Leon Kruczkowski. Zapewne przechodził tym holem niejeden raz. W miasteczku miało miejsce zdarzenie, które stało się kanwą jego dramatu " Pierwszy dzień wolności". Uwolnieni ze znajdującego się niedaleko oflagu w Gross Born  polscy oficerowie(wśród nich Kruczkowski), wracali przez Jastrowie w którym się zatrzymali. Kilka godzin później do miejscowości, zaczęło się zbliżać niemieckie zgrupowanie pancerne. W mieście stacjonowały tylko nieliczne odziały tyłowe, do jego obrony zwołano więc pod broń wszystkich zdolnych do walki, w tym przybyłych z oflagu oficerów. Na wieść o zbliżającej się niemieckiej odsieczy spontanicznie zareagowała młoda Niemka, mieszkanka Jastrowia. Zaczęła ostrzeliwać ulice miasta z wieży kościelnej. Zanim zdołano ją obezwładnić, zabiła kilku żołnierzy. Do szturmu miasta przez Niemców nie doszło, a dziewczyna została rozstrzelana.
Przystanek autobusowy nieopodal dworca kolejowego.
Piła, województwo wielkopolskie. Czerwiec 2021.
Dworzec PKS w Pile wczesnym sobotnim rankiem, był zupełnie pusty.
Wejście do przejścia podziemnego  prowadzącego pod torami do hali dworca kolejowego Piła Główna.
Pomimo, że stacja należy do jednych z największych w województwie wielkopolskim, w sobotni ranek nic nie było tu czynne. Nowoczesne niebieskie tablice informacyjne wyświetlały rozkłady z następnego dnia. Chciałem to wyjaśnić, ale szybko zrezygnowałem, nie mogąc znaleźć nikogo z obsługi. Żółte klasyczne, rozkłady, okazały się bardziej niezawodne.
Trzcianka, województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki. Czerwiec 2021.
Budynek dworca pochodzącego z 1851 roku był otwarty. Można było się było schronić w poczekalni. Oprócz niej nic tu jednak nie działało, a drzwi od strony peronów były zamknięte. Kiedyś stacja musiała tętnić życiem. Działały tu kasy biletowe, przechowalnia bagażu i restauracja. 26 stycznia 1945 roku, gdy wybuchła w mieście panika, na skutek niespodziewanego pojawienia się radzieckich czołgów, wyjechał  z dworca  pociąg z ewakuowanymi z miasta cywilami. Musiał jednak szybko zawrócić bo okazało się że tory w okolicy Siedliska są zniszczone. Mieszkańcom pozostała tylko ucieczka piesza, konna lub samochodowa na północny zachód w 20 stopniowym mrozie. Patrząc na ten kadr wyobrażam sobie w tym miejscu chaos i przerażonych ludzi. Jakże kontrastuje to z obecnym spokojem dworcowej poczekalni.
Krzyż, województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki. Czerwiec 2021.
Ta, ruchliwa niegdyś stacja przesiadkowa powoli niszczeje. Pamiętam jak działał tu jeszcze duży bar Wars. Teraz jest w budynku mały punkt gastronomiczny i mała poczekalnia, ale są tylko dalekim echem dawnej świetności. Wszystko tu pachnie dekadencją. Podobno  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę wartą prawie 5 mln zł na przygotowanie dokumentacji, do realizacji inwestycji na stacji Krzyż. Projekt ma być gotowy do końca 2023 roku, a jego realizacja ma być uzależniona od pozyskania funduszy z Unii Europejskiej. Na zmiany możemy czekać latami.
Koszalin, województwo zachodniopomorskie. Wrzesień 2021.
Są to zapewne jedne z ostatnich zdjęć koszalińskiego dworca kolejowego. Powstały w 1962 roku budynek ma zostać rozebrany w 2022, a na jego miejscu ma powstać nowy mniejszy obiekt, o "charakterze regionalnym". Zakończenie prac planowane jest na koniec 2023 roku. Ciekawe czy wzbudzi tyle pozytywnych emocji jak ten przeznaczony do wyburzenia? Kiedy otwarto go w sobotę 14 lipca 1962, nawiedził go tłum podekscytowanych mieszkańców miasta. "Mister Koszalina. – Prawdziwie europejskie wejście na perony ", można było przeczytać w ówczesnym "Głosie Koszalińskim". Na pierwszym piętrze umieszczono restaurację, oraz świetlicę, gdzie każdy stolik miał indywidualne oświetlenie. Znajdował się w niej telewizor i lokalny radiowęzeł dworcowy. Wszystkie napisy na ścianach były neonowe, zamontowano je jednak z powodów trudności technicznych dopiero dwa miesiące później.
Widoczne na zdjęciu  dekoracje ścienne są autorstwa małżeństwa Zawojskich, plastyków z Przedsiębiorstwa Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Wykonane w technice sgraffito objęte są ochroną konserwatorską. Jako jedyne mają być zachowane i przeniesione do nowego obiektu.
Dworzec autobusowy znajduje się nieopodal stacji kolejowej. Powstał pod koniec lat 60tych XX wieku i od czasów PRL w zasadzie niewiele się zmienił. Z obiektem tym wiąże się ciekawa historia. Pracujący tu kasjerzy dokonali nadużyć biletowych, defraudując olbrzymią jak na tamte czasy kwotę 3,1 mln zł. Spodziewając się kontroli i ujawnienia w jej wyniku dokonywanych przestępstw, w nocy 24 czerwca 1971 roku wysadzili w powietrze stojący po drugiej stronie ulicy Zwycięstwa budynek administracyjny PKS. Pomimo zupełnego zniszczenia biurowca, przestępstwa ukryć się nie udało, a jeden ze sprawców zginął w wywołanej przez siebie eksplozji.
Pomimo, że z zewnątrz dworzec wygląda nieciekawie w środku znajduje się w zasadzie wszystko to co powinno.
Na żadnym innym dworcu nie widziałem takiego rozwiązania...
Runowo Pomorskie, województwo zachodniopomorskie, powiat łobeski. Wrzesień 2021.
Przystanek autobusowy w Runowie Pomorskim
Węgorzyno, województwo zachodniopomorskie, powiat łobeski. Wrzesień 2021.
Przyszedłem tu piechotą z Runowa Pomorskiego tylko dlatego, że na mapie Google, zobaczyłem w miejscu przystanku kolejowego małą budkę w białoniebieskie pasy. Niestety w czasie modernizacji linii budkę usunięto, a jej miejsce zastąpiła wąska wiata, ani ładna ani praktyczna. Było gorąco i słonecznie. Oczekiwanie w niej na pociąg do Drawska Pomorskiego przypominało przebywanie w terrarium. Za plecami tego kolejowego akwarium był przystanek autobusowy widoczny na zdjęciu.
Drawsko Pomorskie, województwo zachodniopomorskie. Wrzesień 2021.
Stacja kolejowa w tym znanym głównie z poligonu wojskowego miasteczku w 2011 roku została wyremontowana, przy wykorzystaniu funduszy unijnych (446 000 euro z programu Intereg IV A). Jest ładnie, a w środku dodatkowo jeszcze kolorowo. Problem w tym, że cały czas jest zamknięta na głucho. Podróżni mogą do wnętrza zaglądnąć  przez szybę w drzwiach poczekalni.
Złocieniec, województwo zachodniopomorskie, powiat drawski. Wrzesień 2021.
Na stacji i w jego najbliższej okolicy, było wzruszająco cicho, co wraz kontrastowym wrześniowym słońcem tworzyło unikalny prowincjonalny klimat. Na peronie oprócz mnie na pociąg w stronę Szczecinka czekał jeden harcerz i jeden żołnierz. 
Czaplinek, województwo zachodniopomorskie, powiat drawski. Wrzesień 2021.
 Kasa na dworcu musi, jak widać nie działać już od dawna.
Stacja kolejowa w Czaplinku jest oddalona od centrum, o 3 km. Idzie się wśród pól piękną zadrzewioną szosą, a w dali widać miasteczko. Nie pokonałem nawet 1/3 tej drogi, bo zaraz na początku stanął koło mnie biały Volkswagen i mężczyzna w średnim wieku zaproponował mi podwózkę do zarezerwowanego przeze mnie hotelu. 
Przystanek autobusowy przy stacji PKP.
Dworzec autobusowy w Czaplinku usytuowany jest w centrum miasta. W budynku znajduje się poczekalnia, kiedyś działały w nim też kasy biletowe. Całość była jednak zamknięta. Za to rozkłady jazdy na tabliczkach były czytelne i zgadzały się z aktualnymi kursami.
Połczyn Zdrój, województwo zachodniopomorskie, powiat świdwiński. Wrzesień 2021.
Dworzec autobusowy w Połczynie Zdroju rozczulił mnie tak jak stacja kolejowa w Grudziądzu. Ktoś postarał się żeby poczekalni dla podróżnych nadać bardziej przytulny klimat. 
Świdwin, województwo zachodniopomorskie. Wrzesień 2021.
Pochodzący z 1901 roku dworzec w 2008 roku, przeszedł generalny remont. Jednak tak jak w Wersalu zapomniano, o toaletach
Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie. Wrzesień 2021.
Budynek stacji w Kołobrzegu oddano do użytku 1 czerwca 1859 roku, w dniu otwarcia linii do Białogardu. W 1945 roku na jego terenie toczyły się ciężkie walki. Niemcy użyli w działaniach bojowych pociągu pancernego  Panzerzug 72A pod dowództwem kpt. Roeminga. 17 marca Wojsko Polskie dokonało natarcia na dworzec kolejowy, który został zdobyty w nocy przez oddziały 7 Pułku Piechoty. Pomimo ciężkich walk wokół stacji kolejowej, jej budynek przetrwał. Po II wojnie światowej został zamieniony na magazyn zboża Armii Radzieckiej. Później został przekazany PKP.  W 2012 roku stacja przeszła gruntowny remont. Pamiętam ją z lat 80. Pełna była żołnierzy w polskich i radzieckich mundurach.
31 grudnia 2020 roku grupa  Arriva zakończyła działalność w Kołobrzegu. Na budynku zawisł baner z informacją, o sprzedaży obiektu. Arriva wycofała się z Kołobrzegu z powodu nierentowności, pogłębionej przez pandemię. Po rozmowach miasta z PKP, podróżni pozostałych przewoźników mają mieć prawo oczekiwania na swój autobus czy bus, w kolejowej poczekalni. Teren dworca autobusowego należy do spółki Komunikacja Miejska. Miejski przewoźnik zarządza placem i przystankami, jednak nie jest właścicielem starego budynku dworca autobusowego. Cena wystawionego na sprzedaż obiektu jest według miasta za wysoka, żeby go kupił. Wygląda więc na to, że że budynek straci na stałe swoją pierwotną funkcję.
Karlino, województwo zachodniopomorskie, powiat białogardzki. Wrzesień 2021.
Stacyjka pochodzi z 1859 roku i była wyższa. 12 stycznia 2003, o szóstej nad ranem, na poddaszu wybuchł pożar. Trzy kobiety i jeden mężczyzna uratowali się wyskakując przez okna z drugiego piętra  na peron kolejowy. W akcji gaszenia wzięło udział 9 zastępów straży pożarnej.  Gdy tutaj wysiadłem, pociąg zniknął w oddali. Kiedy tak stałem na peronie, otworzyło się okno nastawni (to obok którego zamontowany jest reflektor) i kobieta w kolejarskim mundurze zapytała nerwowo: co tutaj robię. Odpowiedziałem, że czekam na pociąg. Ale przecież przed chwilą pan wysiadł z pociągu! -odkrzyknęła z przerażeniem. Zupełnie nie wiedziałem, o co jej chodzi. Dopiero po chwili, gdy za moimi plecami z dużą szybkością  przemknął pośpieszny, zrozumiałem. Bała się, że przyjechałem tutaj specjalnie by rzucić się pod pociąg.


Białogard, województwo zachodniopomorskie. Wrzesień 2021.
Białogardzki dworzec, jest jedną z większych stacji węzłowych na Pomorzu Zachodnim. W 2018 roku obsługiwał 1400 pasażerów na dobę.
Tak jak gdzie indziej. PKS sprzedał teren dworca autobusowego, jednej z firm handlowych. W zamian miał powstać "przytulony" do pawilonu dworzec. Ta niby poczekalnia jest zamknięta. Nic się tutaj nie zatrzymuje.
Czernin, województwo zachodniopomorskie. Styczeń 2022.
Smołdzęcino, województwo zachodniopomorskie. Styczeń 2022.
Nowe Worowo Kolonia, województwo zachodniopomorskie. Styczeń 2022.
Stare Drawsko, województwo zachodniopomorskie. Styczeń 2022.
Back to Top