Aleksandrów Kujawski, województwo kujawsko - pomorskie. Luty 2021.
To był kiedyś wielki, ważny, dworzec. Stacja graniczna między Cesarstwem Rosyjskim, a Królestwem Prus. Mieścił się w nim urząd celny, telegraf, restauracja, oraz pokoje gościnne. W północnym skrzydle znajdowały się "pokoje cesarskie" dla dostojnych gości. W tych właśnie apartamentach car Aleksander II, przyjął w dniu 4.09.1879 r. niemieckiego cesarza Wilhelma I. Po pierwszej wojnie światowej, dworzec stracił  swoje znaczenie, stając się prowincjonalnym przystankiem kolejowym. Do 2008 roku, był własnością Polskich Kolei Państwowych, obecnie jest w posiadaniu miasta. Od tego czasu jest w nieustannym remoncie.
There used to be a grand and important railway station, it was a border station between the Russian Empire and the Kingdom of Prussia. It had a customs office, telegraph, restaurant, and guest rooms. In the northern wing, there were "imperial rooms" for distinguished guests. In these very apartments, Tsar Alexander II received German Emperor Wilhelm I on September 4th, 1879. After World War I, the station lost its significance and became a provincial railway stop. Until 2008, it was owned by Polish State Railways, and now it is owned by the city. Since then, it has been undergoing constant renovation.
 Zamknięta poczekalnia dworcowa. 
Zimno... -10 stopni. Następny pociąg miałem za 2 godziny. Środek pandemii, wszystko pozamykane, mogłem tylko chodzić wokół budynku...
The waiting room at the railway station was closed. It was cold... -10 degrees. My next train was in 2 hours. It was the middle of a pandemic, everything was closed, I could only walk around the building...
 Za przepierzeniem trwał remont...
Dworzec autobusowy.
Bus station.
Można stąd dojechać do... Ciechocinka.
From here, you can take a train to Ciechocinek.
 Postój taksówek koło dworca kolejowego i autobusowego.
There is a taxi stand near the railway and bus station.
Solec Kujawski, województwo kujawsko - pomorskie. Luty 2021.
Przystanek autobusowy niedaleko dworca kolejowego.​​​​​​​
There is a bus stop near the railway station.
 Przystanek autobusowy na rynku.
There is a bus stop on the market square.
 Ściana budynku starego dworca kolejowego.
The wall of the old railway station building.
 Poczekalnia nowej stacji kolejowej. Budynek został oddany do użytku w 2016 roku. Wygląda nowocześnie. I to by było w zasadzie na tyle. Skromna poczekalnia i kasa biletowa. Reszta przestrzeni jest niezagospodarowana. Na zewnątrz straszy plątanina rur, schodów i betonu zupełnie nie wpisująca się w tkankę miasta.
The waiting room of the new railway station. The building was put into use in 2016. It looks modern. And that's basically it. A modest waiting room and ticket office. The rest of the space is unutilized. Outside, there is a tangle of pipes, stairs, and concrete that does not fit in with the city's fabric.
 Poczekalnia na parterze. Niezagospodarowana, jedynymi użytkownikami są okoliczne pijaczki.
The waiting room on the ground floor. Unutilized, the only users are local alcoholics.
 Niezależnie czy budynek jest stary czy nowy, na prowincji toalety najczęściej są nieczynne.
Whether the building is old or new, on the countryside toilets are usually out of service.
Jabłonowo Pomorskie, województwo kujawsko - pomorskie, stacja kolejowa. Luty 2021.
 W poczekalni panował przenikliwy ziąb. Kasy biletowe nieczynne, część ławek usunięta. Zostały tylko ściany, które w najlepszym razie chroniły od lodowatego wiatru. Paru lokalsów przestępując z nogi na nogę, rozpijało flaszkę. Stali poza kadrem z lewej strony.
The waiting room was chilled to the bone. The ticket offices were closed, some benches had been removed. Only walls remained, which at best protected from the icy wind. A few locals, shifting from foot to foot, were drinking from a bottle. They were standing outside the frame on the left side.
 Przed pandemią odjeżdżały stąd busy, ale teraz rozkłady jazdy zostały zasłonięte czarną folią, a kursy odwołane.
Before the pandemic, buses used to depart from here, but now the schedules have been covered with black plastic and the routes have been cancelled.
 Przystanek autobusowy przy stacji kolejowej.
The bus stop at the railway station.
Przystanek autobusowy w dolnej "części" miasta.  Miałem  dwie godziny do autobusu z Warszawy do Grudziądza. Na pokreślonych kartkach służących za rozkłady jazdy nie było po nim śladu, bilet kupiłem w Internecie, nie było na nim telefonu kontaktowego... Bałem się że nie przyjedzie. Bałem się, że utknę w tej mieścinie, a mróz był duży i nie było się gdzie ogrzać. Nie było nawet kogo spytać, bo jedyna osoba, która pojawiła się w okolicach wiaty w tym czasie, nie miała pojęcia o "skomplikowanych pandemicznych kursach". Mężczyzna zainteresowany był tylko  papierosem, niestety nie palę. Na szczęście autobus pojawił się punktualnie.
The bus stop in the lower part of the city. I had two hours before the bus from Warsaw to Grudziądz. The bus schedule wasn't listed on the scratched pieces of paper that served as schedule, I bought the ticket online, there wasn't a contact phone number on it... I was afraid it wouldn't come. I was afraid I would be stuck in this town and it was cold and there was nowhere to warm up. There wasn't even anyone to ask, because the only person who appeared around the bus shelter at that time didn't have a clue about the "complicated pandemic schedules". The man was only interested in a cigarette, unfortunately I don't smoke. Luckily, the bus arrived on time.
Radzyń Chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie. Luty 2021.
Grudziądz województwo kujawsko - pomorskie. Luty 2021.
 Budynek dworca autobusowego zamknięty był na głucho, żadnego ruchu. Jedyne co mogłem, to obejść go w około i pozaglądać do środka przez szyby.
The bus station building was locked and there was no sign of activity. All I could do was walk around it and look inside through the windows.
Grudziądzki dworzec kolejowy z jednej strony, mnie przygnębił z drugiej wzruszył. W przeraźliwym zimnie i totalnym rozpadzie ożywionym atrakcją w postaci wejścia do Biedronki, ktoś usiłował stworzyć przytulny kąt w poczekalni dla podróżnych.
The Grudziądz railway station on one hand, depressed me but on the other hand, it touched me. In the terrible cold and total decay, with the attraction of the entrance to Biedronka, someone tried to create a cozy corner in the waiting room for travelers.
Wyglądało to tak jakby ktoś za wszelką cenę usiłował zatrzymać rozpad i nadać temu miejscu sens.

It looked as if someone was desperately trying to stop the decay and give meaning to the place.
Jeszcze do niedawna, planowane było zburzenie budynku i budowa na jego miejscu znacznie mniejszego obiektu.  Na szczęście w 2021 roku Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, o wpisaniu go do rejestru zabytków. Powstały w latach 1960 - 1962 dworzec dostarczył prototypowych rozwiązań, które były wykorzystywane przy innych obiektach dworcowych.
Until recently, there were plans to demolish the building and construct a much smaller facility in its place.
To zdjęcie zrobiłem w pociągu do Bydgoszczy. Był pierwszym ciepłym miejscem po całodziennej podróży. Kobieta, która stoi tyłem, jest kierowniczką składu. Była bardzo miła w przeciwieństwie do jej podwładnego, który poczuł odrobinę urojonej  pandemicznej władzy jaką dał mu konduktorski mundur. Usiłował zmusić mnie do wytłumaczenia się z robienia zdjęć i wylegitymowania  dokumentem uprawniającym do fotografowania. Skończyłoby się to zapewne jakąś awanturą i wezwaniem SOKu, na szczęście przyszła mi z pomocą.
I took this photo on a train to Bydgoszcz. It was the first warm place after a long day of traveling. The woman standing with her back to the camera is the train conductor. She was very kind, unlike her subordinate, who felt a bit of imaginary pandemic power from his conductor's uniform. He tried to force me to explain why I was taking pictures and demanded to see documentation authorizing photography. It would have probably ended in a quarrel and a call to the railway security, but luckily the train conductor came to my aid.
Iława, województwo warmińsko - mazurskie. Maj 2021.
Stacja Iława Głowna.
Neogotycki budynek z 1900 roku, jest po gruntownym remoncie zakończonym w 2012. Wszystko tu działa i wygląda schludnie. 
The neo-Gothic building from 1900 has undergone extensive renovations that were completed in 2012. Everything here works and looks neat.
Nieużywany przystanek autobusowy niedaleko dworca PKP.
An unused bus stop near the railway station.
Ostróda, województwo warmińsko - mazurskie. Maj 2021.
Niszczejący budynek ponad 100 letniego dworca, za czasów PRL słynął wśród mieszkańców z wyśmienitych pączków. W 2012 roku wydzierżawiło go od PKP miasto i przeprowadziło remont. Stacyjka wygląda naprawdę ładnie, szkoda tylko, że jest otwierana o 6.00 i zamykana o 18.00. Kasy biletowe nie działają.
A deteriorating building of a train station that is over 100 years old, which was famous among locals during the times of the Polish People's Republic for its delicious donuts. In 2012, the city leased the building from the Polish State Railways and renovated it. The station building looks really nice, but it's a shame that it only opens from 6:00 AM to 6:00 PM and the ticket booths are not functioning.
Dworzec autobusowy w Ostródzie.
PKS Ostróda zakończył działalność w czerwcu 2019 roku. Najpierw zamknięto  kasy, ale ruch na dworcu odbywał się w miarę normalnie. Potem przyszła pandemia...Dziś, to zupełna ruina. Teren dworca Mobilis wystawił na sprzedaż.
A bus station in Ostróda, Poland. PKS Ostróda, the company that operated the station, ended its services in June 2019. Initially, the ticket offices were closed, but the station continued to operate as usual. However, with the arrival of the pandemic, the station became increasingly neglected and is now in a state of complete ruin. The station's property, owned by Mobilis, is currently up for sale.
Giżycko, województwo warmińsko - mazurskie. Maj 2021.
Dworzec Wschodniopruskiej Kolei Południowej pełnił niegdyś ważne funkcje reprezentacyjne. Zbudowany na przełomie XIX i XX wieku z wielkim rozmachem, był wizytówką miasta. Giżycko w okresie międzywojennym, było znanym kurortem w którym wprost wypadało bywać. Począwszy od lat 90 tych XX wieku budynek stopniowo podupadał, na początku lat 2000, był już tylko strasząca ruiną. W 2005 roku Miasto przekazało na remont stacji blisko 1 mln 200 tys. zł. Według umowy PKP po remoncie miało przekazać budynek samorządowi. W lipcu 2006 roku nastąpiło uroczyste otwarcie dworca. PKP jednak nie wywiązała się z umowy, samorząd nie stał się jego właścicielem, a Kolej nie zwróciła miastu poniesionych kosztów.
The East Prussian South Railway Station once served important representative functions. Built with great ambition at the turn of the 19th and 20th centuries, it was a showcase of the city of Giżycko. During the interwar period, Giżycko was a well-known resort that was worth visiting. Beginning in the 1990s, the building gradually deteriorated, and by the early 2000s, it was only a scary ruin. In 2005, the city allocated nearly 1.2 million zlotys for the renovation of the station. According to the agreement, the Polish State Railways (PKP) were supposed to transfer ownership of the building to the local government after the renovation. In July 2006, the station was ceremoniously reopened. However, PKP did not fulfill the agreement, the local government did not become the owner, and the railway did not reimburse the city for the costs incurred.
Z dworcowych peronów widać brzeg jeziora Niegocin. Moi znajomi mieli kiedyś składany kajak. Był bardzo ciężki, ale na tyle poręczny, że można go było przewieźć w przedziale pociągu. Wakacyjne pływanie po Mazurach zawsze zaczynali w tym miejscu.
From the train platforms, you can see the shore of Lake Niegocin. My friends used to have a folding kayak. It was very heavy, but convenient enough to be transported in the train compartment. They always started their summer kayaking trips around Mazury from this place.
Ryn, województwo warmińsko - mazurski, powiat giżycki. Maj 2021.
Miasteczko położone jest na przesmyku między dwoma jeziorami, a jego centrum wyznaczają dwa położone naprzeciw siebie przystanki. Utknąłem w nim na dłużej. Myślałem, że wysiądę tylko na chwilę, ale busy które miały mnie stąd zabrać, jeden po drugim nie przyjechały. Wydostałem się z Rynu dopiero po czterech godzinach. 
The town is located on a narrow strip of land between two lakes, and its center is marked by two bus stops facing each other. I got stuck there for a while. I thought I would only get off for a moment, but the buses that were supposed to take me away one after another didn't come. I didn't manage to leave Ryn until four hours later.
Mrągowo, województwo warmińsko - mazurskie. Maj 2021.
Ostatni pociąg odjechał stąd w 2010 roku. Przez pewien czas budynek wykorzystywany był jako poczekalnia nieodległego dworca autobusowego. Na stacji działał też bar "Pszczółka". W tej chwili jest zamknięty i powoli ulega dewastacji. 
The last train departed from here in 2010. For a while, the building was used as a waiting area for the nearby bus station. There was also a bar called "Pszczółka" operating at the station. Currently, it's closed and slowly falling into ruin.
Dworzec autobusowy w Mrągowie to teraz tylko zaniedbany plac manewrowy ze stanowiskami, wiatą i toi toiem. Zatrzymują się tu tylko nieliczne autobusy dalekobieżne, lokalne busy omijają go, stając na przystanku przy drodze na Olsztyn.
The bus station in Mrągowo is now only a neglected maneuvering area with platforms, a shelter, and a restroom. Only a few long-distance buses stop here, and local buses bypass it, stopping at a bus stop on the road to Olsztyn.
Olsztyn, województwo warmińsko - mazurskie. Maj 2021.
O potrzebie wybudowania nowego dworca kolejowo autobusowego w Olsztynie, krążą już legendy. Sprawa ciągnie się, a PKP SA. co chwilę wybiera nowego wykonawcę. W tej chwili działa tylko część kolejowa. Cały budynek sprawia przygnębiające wrażenie, a przecież powstały w 1971 roku dworzec był swojego czasu szczytem nowoczesności. Rozległa hala dworcowa, połączona była z mniejszą częścią PKS. Na dwukondygnacyjnej antresoli znajdował się bar z kawiarnią. Zgodnie z obowiązującymi ówcześnie przepisami pod podłogą holu zlokalizowano schron. Z tym dworcem wiąże się moje dzieciństwo i młodość. Pamiętam doskonale jak był budowany. Wysokie stoły w barze "Wars" przy których można było tylko stać, kawiarnię w której podawano w szklankach zalewaną wrzątkiem kawę Marago i prysznicowe kabiny nieopodal toalet, w których kąpałem się na początku lat 80, będąc w Olsztynie przejazdem.
There have been rumors for a long time about the need to build a new railway and bus station in Olsztyn. The issue has been dragging on, and the Polish State Railways (PKP SA) keep choosing new contractors. Currently, only the railway part of the station is operational. The entire building gives a depressing impression, even though the station was a pinnacle of modernity when it was built in 1971. The vast station hall was connected to a smaller part of the bus station. On the two-level mezzanine, there was a bar with a cafe. According to the regulations at the time, a shelter was located under the hall's floor. This station is tied to my childhood and youth. I remember vividly how it was built, with the high tables at the "Wars" bar where you could only stand, the cafe that served Marago coffee in glass cups filled with boiling water, and the shower cabins near the toilets where I bathed in the early 80s when passing through Olsztyn.
Za tabliczką zabraniającą wstępu znajduje się poczekalnia dworca PKS i kasy biletowe.
Behind the sign prohibiting entry, there is a waiting room for the bus station and ticket counters.
W grudniu 2021 PKS otworzył na nowo poczekalnię. Zamknął ją w kwietniu 2020 z powodu pandemii.
"In December 2021, the bus station reopened its waiting room. It had been closed since April 2020 due to the pandemic."
Widoczny w tle wieżowiec od lat jest przedmiotem zażartego sporu. Prywatny deweloper Retail Provider, w którego posiadaniu jest jedno piętro obiektu, oraz przyległa do niego hala autobusowej części dworca, chce zmusić Polregio (właściciela 90% budynku), do rozbiórki obiektu. Developer ma w planie postawienie w miejscu biurowca galerii handlowej, kolejarze nie chcą się na to zgodzić. W związku z tym Retail Provider wysłał do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ekspertyzę z której wynika, że wieżowiec jest fatalnym stanie technicznym i grozi zawaleniem. Złożył jednocześnie wniosek o rozebranie obiektu. Polregio ekspertyzę podważa i gorączkowo usiłuje sprzedać swoją część.
In the background, a skyscraper has been the subject of a heated dispute for years. Retail Provider, a private developer who owns one floor of the building and the adjacent bus hall at the train station, wants to force Polregio (owner of 90% of the building) to demolish the structure. The developer plans to build a shopping gallery in its place, but the railway company refuses to agree. As a result, Retail Provider sent an expert opinion to the county inspector of building supervision stating that the skyscraper is in a terrible technical condition and threatens to collapse. They also filed a request to demolish the building. However, Polregio disputes the expert opinion and is feverishly trying to sell its part of the building.
W tej budce w latach 80 tych działał kiosk mleczarski. Można było w nim kupić napój z gazowanej słodkiej serwatki.
In the 1980s, there was a dairy kiosk operating in that booth. You could buy a sweet carbonated whey drink there.
Paręset metrów od dworca znajduje się niedawno otwarta stacja busów obsługujących pobliskie miejscowości.
A few hundred meters from the train station, there is a recently opened station for small buses serving nearby towns..
Olsztynek, województwo warmińsko - mazurskie, powiat olsztyński. Maj 2021.
Dworzec w Olsztynku był w remoncie. Szkoda, bo nie dane mi było zobaczyć wnętrza sztandarowego budynku stacyjnego, hitlerowskich Niemiec. Wybudowano go w 1939 roku w celu obsługi licznie przybywających do miasta pielgrzymów, pragnących odwiedzić grób marszałka Paula von Hindenburga i pomnik poległych w bitwie pod Tannenbergiem. Dworzec, zaprojektowany przez architekta Helmuta Conradi, obejmował piętrowy budynek z   trzynastoma strzelistymi oknami, oraz boczne parterowe skrzydła. Wnętrze składało się z przestrzennego holu, kas, poczekalni, pomieszczeń dworcowych oraz restauracji. Budynek dworca zdobiły elementy nawiązujące do niemieckiej stylistyki ludowej. Stację pokrywał wysoki, strzelisty dach. Na nim  umieszczona została platforma z masztem flagowym i ażurowym wyobrażeniem orła.
The train station in Olsztyn was under renovation. It's a shame because I didn't get to see the interior of the flagship station building of Nazi Germany. It was built in 1939 to serve the many pilgrims who came to the city to visit the grave of Marshal Paul von Hindenburg and the monument of the fallen in the Battle of Tannenberg. The station, designed by architect Helmut Conradi, included a two-story building with thirteen tall windows and side single-story wings. The interior consisted of a spacious hall, ticket offices, waiting rooms, station rooms, and a restaurant. The station building was decorated with elements that referred to German folk style. The station was covered by a high, tall roof, on which a platform with a flagpole and a latticed image of an eagle was placed.
Ciechanów, województwo mazowieckie. Maj 2021.
Dworzec oddano do użytku w 2015. Stanął w miejscu dwóch wcześniejszych. Drewnianego, który działał od 1877 do 1984 i murowanego, piętrowego, który pojawił się wraz z elektryfikacją linii. PKP SA. chwali się, że nowy dworzec jest funkcjonalny i nowoczesny. Zastosowano szereg rozwiązań ekologicznych. Zamontowano gruntową pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne na dachu. Tyle tylko, że tak naprawdę, oprócz niewielkiej poczekalni i kasy nic w nim nie ma. Jest po prostu większą wiatą, na którą wydano górę pieniędzy. Dzień, w którym trafiłem do Ciechanowa, był pierwszym po półrocznym lockdownie i otwarte zostały lokale gastronomiczne. Marzył mi się kufel piwa wypity w ogródku jakiejś knajpy. Miałem 3 godziny do odjazdu pociągu. Niestety w okolicy dworca nie było nic, gdzie można byłoby napić się choćby herbaty.
The train station was opened in 2015, replacing two previous stations. The first one was made of wood and operated from 1877 to 1984, while the second one was a two-story brick building that appeared with the electrification of the rail line. PKP SA boasts that the new station is functional and modern, incorporating various eco-friendly solutions. These include a ground heat pump and photovoltaic cells installed on the roof. However, apart from a small waiting room and ticket counter, there is nothing else inside. Essentially, it is just a larger shelter that cost a significant amount of money. On the day I arrived in Ciechanów, it was the first day after a six-month lockdown, and the local restaurants were finally open. I was dreaming of enjoying a pint of beer in a garden of some pub. I had three hours before my train departure. Unfortunately, there was nothing in the vicinity of the station where I could even have a cup of tea.
To niestety nie jest dworzec autobusowy w Ciechanowie. To atrapa. Napis i betonowe wiaty z pustymi rozkładami jazdy. Nic tu się nie zatrzymuje. Busy stają na przystankach w pobliżu dworca PKP. To nie pierwszy przypadek kiedy teren dawnego dworca PKS został sprzedany galerii handlowej w zamian za działania pozorowane.
I apologize for the misunderstanding. Based on the provided context, it seems that the bus station in Ciechanów is not an actual functioning station but rather a facade with concrete shelters and empty timetables. Buses stop at nearby PKP railway station instead. This is not the first instance where the former PKS bus station area has been sold to a shopping mall in exchange for simulated actions.
Słupsk, województwo pomorskie. Czerwiec 2021.
Dworzec kolejowy w Słupsku oddano do użytku 1991 roku. Trudno mi było w to uwierzyć, gdy się o tym dowiedziałem. Czułem się tutaj jak w głębokich latach osiemdziesiątych z lekka tylko okraszonych klimatem wczesnej III RP.
The railway station in Słupsk was opened in 1991. It was hard for me to believe when I found out about it. I felt like I was transported back to the deep 1980s, with just a touch of the early atmosphere of the Third Polish Republic.
To już ostatnie chwile dworca PKS przy ulicy Kołłątaja. Nowy ma powstać naprzeciwko stacji PKP do 2023 roku. Ma wyglądać ładnie i być nowoczesny. 
These are the last moments of the PKS bus station on Kołłątaja Street. A new station is set to be built across from the PKP railway station by 2023. It is expected to have an attractive and modern design.
Autobus PKS ze Słupska do Miastka był prawdziwym skansenem. Łza zakręciła mi się w oku. Byłem tylko ja, kierowca i Program Pierwszy Polskiego Radia.
The PKS bus from Słupsk to Miastko was like a true living museum. It brought tears to my eyes. It was just me, the driver, and the First Program of Polish Radio.
Miastko, województwo pomorskie, powiat bytowski. Czerwiec 2021.
Na budynki dworca autobusowego i kolejowego patrzyłem z mieszaniną czci i zadumy. To tutaj gdzieś zapewne w latach 80 tych muzycy z WC, przed wyruszeniem w trasę, pili legendarne wśród punkowskich załóg miasteckie jabole. Było upalnie. Gorący czerwcowy wiatr pachniał polska prowincją. Było mi tu dobrze.
I gazed at the buildings of the bus and train stations with a mixture of reverence and contemplation. It was likely here, in the 1980s, that the musicians from the punk band WC would gather, drinking the legendary "miasteckie jabole" among the punk crews before heading out on tour. It was hot. The scorching June wind carried the scent of Polish provincial life. I felt good being here.
Biały Bór, województwo zachodniopomorskie, powiat szczecinecki. Czerwiec 2021.
Przypomniał mi się w tym miejscu film Andrzeja Jakimowskiego "Zmruż oczy". Przez uchylone drzwi do poczekalni wpadał ciepły wiatr, za torami rozpościerała się wypalona słońcem łąka. Nikogo tu oprócz mnie nie było. Miasteczko jest największym w Polsce skupiskiem Ukraińców wysiedlonych w czasie akcji Wisła.
The mention of this place reminded me of Andrzej Jakimowski's film "Zmruż oczy" ("Squint Your Eyes"). Through the partially open doors of the waiting room, a warm wind would flow in, and beyond the tracks, there stretched a sun-drenched meadow. There was no one here except for me. The town is the largest concentration of Ukrainians displaced during Operation Vistula, making it a significant community in Poland. 
Szczecinek, województwo zachodniopomorskie. Czerwiec 2021.
Zabytkowy dworzec w Szczecinku pochodzący z końca XIX wieku przetrwał w zasadzie bez większych zmian do naszych czasów. Z 1892 roku, pochodzi zarówno sam budynek,  perony,  przejście podziemne, oraz zadaszenia nad peronami. Szczecinecki węzeł kolejowy jako jeden z niewielu nie miał po wojnie praktycznie żadnych zniszczeń. Ostatni pociąg z niemieckimi uciekinierami odjechał z niego na moment przed opanowaniem dworca przez żołnierzy Armii Czerwonej.
The historic railway station in Szczecinek, dating back to the late 19th century, has survived largely unchanged to this day. Both the building itself, platforms, underground passage, and platform canopies all originate from 1892. The Szczecinek railway junction, unlike many others, remained virtually undamaged after the war. The last train with German refugees departed just moments before the station was taken over by the soldiers of the Red Army.
Budynek czeka na generalny remont. W grudniu 2020 roku  miasto dostało na ten cel 1,6 miliona złotych dotacji z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W marcu 2021 roku udało mu się przejąć stację od PKP.
The building is awaiting a major renovation. In December 2020, the city received a grant of 1.6 million Polish złoty from the government's Local Investment Fund for this purpose. In March 2021, the city successfully took over the station from the Polish State Railways (PKP).
Wiata dworca autobusowego usytuowanego naprzeciw stacji PKP.
Nowocześnie, ale jak prawie wszędzie...Nieczynne.
It's a common trend in many places that despite modernization efforts, certain facilities remain closed or inactive.
Okonek, województwo wielkopolskie, powiat złotowski. Czerwiec 2021.
Dworzec zamknięty był na głucho. Można było tylko przejść przez główny hol w stronę drzwi wychodzących na drogę do miasteczka.
The station was completely closed off, allowing only passage through the main hall towards the doors leading to the road to the town.
W nastawni, której okno widoczne jest w głębi kadru ktoś jednak był.
Despite the station being closed, someone was present in the signal box, as visible through the window in the background of the frame.
Po siedmiu miesiącach byłem tu znowu. W budynku było tak zimno i wilgotno, że na pociąg do Kołobrzegu  przyjemniej było czekać na peronie. Styczeń 2022.
After seven months, I returned to the station. The building was so cold and damp that it was more comfortable to wait on the platform for the train to Kołobrzeg. It was January 2022.
Jastrowie, województwo wielkopolskie, powiat złotowski. Czerwiec 2021.
 W Jastrowiu mieszkał przez pewien czas autor "Niemców" Leon Kruczkowski. Zapewne przechodził tym holem niejeden raz. W miasteczku miało miejsce zdarzenie, które stało się kanwą jego dramatu " Pierwszy dzień wolności". Uwolnieni ze znajdującego się niedaleko oflagu w Gross Born  polscy oficerowie(wśród nich Kruczkowski), wracali przez Jastrowie w którym się zatrzymali. Kilka godzin później do miejscowości, zaczęło się zbliżać niemieckie zgrupowanie pancerne. W mieście stacjonowały tylko nieliczne odziały tyłowe, do jego obrony zwołano więc pod broń wszystkich zdolnych do walki, w tym przybyłych z oflagu oficerów. Na wieść o zbliżającej się niemieckiej odsieczy spontanicznie zareagowała młoda Niemka, mieszkanka Jastrowia. Zaczęła ostrzeliwać ulice miasta z wieży kościelnej. Zanim zdołano ją obezwładnić, zabiła kilku żołnierzy. Do szturmu miasta przez Niemców nie doszło, a dziewczyna została rozstrzelana.
In Jastrowie, the author of "Niemcy" (The Germans), Leon Kruczkowski, lived for a certain period of time. He must have passed through this hallway many times. The town itself became the backdrop for an event that served as the inspiration for his drama "Pierwszy dzień wolności" (The First Day of Freedom). Polish officers, including Kruczkowski, who had been liberated from the nearby Gross-Born POW camp, were returning through Jastrowie and decided to stop there. A few hours later, a German armored unit began approaching the town. Only a few rear units were stationed in the town, so they called all able-bodied individuals, including the officers who had arrived from the POW camp, to defend it. Upon hearing news of the approaching German relief force, a young German woman, a resident of Jastrowie, spontaneously took action. She began firing at the streets of the town from the church tower. Before she could be subdued, she killed several soldiers. The German assault on the town never materialized, and the girl was subsequently executed by firing squad.
Przystanek autobusowy nieopodal dworca kolejowego.
Piła, województwo wielkopolskie. Czerwiec 2021.
Dworzec PKS w Pile wczesnym sobotnim rankiem, był zupełnie pusty.
Wejście do przejścia podziemnego  prowadzącego pod torami do hali dworca kolejowego Piła Główna.
Pomimo, że stacja należy do jednych z największych w województwie wielkopolskim, w sobotni ranek nic nie było tu czynne. Nowoczesne niebieskie tablice informacyjne wyświetlały rozkłady z następnego dnia. Chciałem to wyjaśnić, ale szybko zrezygnowałem, nie mogąc znaleźć nikogo z obsługi. Żółte klasyczne, rozkłady, okazały się bardziej niezawodne.
Despite being one of the largest stations in the Greater Poland Voivodeship, nothing was open on a Saturday morning. Modern blue information boards displayed schedules for the following day. I wanted to inquire about it, but I quickly gave up as I couldn't find any staff members. The classic yellow timetables turned out to be more reliable.
Trzcianka, województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki. Czerwiec 2021.
Budynek dworca pochodzącego z 1851 roku był otwarty. Można było się było schronić w poczekalni. Oprócz niej nic tu jednak nie działało, a drzwi od strony peronów były zamknięte. Kiedyś stacja musiała tętnić życiem. Działały tu kasy biletowe, przechowalnia bagażu i restauracja. 26 stycznia 1945 roku, gdy wybuchła w mieście panika, na skutek niespodziewanego pojawienia się radzieckich czołgów, wyjechał  z dworca  pociąg z ewakuowanymi z miasta cywilami. Musiał jednak szybko zawrócić bo okazało się że tory w okolicy Siedliska są zniszczone. Mieszkańcom pozostała tylko ucieczka piesza, konna lub samochodowa na północny zachód w 20 stopniowym mrozie. Patrząc na ten kadr wyobrażam sobie w tym miejscu chaos i przerażonych ludzi. Jakże kontrastuje to z obecnym spokojem dworcowej poczekalni.
The building of the station, dating back to 1851, was open. One could seek shelter in the waiting room. However, besides the waiting room, nothing else was functioning, and the doors leading to the platforms were closed. Once, the station must have been bustling with activity. Ticket counters, luggage storage, and a restaurant were operational. On January 26, 1945, when panic broke out in the city due to the unexpected appearance of Soviet tanks, a train departed from the station with civilians evacuated from the city. However, it had to quickly turn back as the tracks near Siedlisko were destroyed. The residents were left with no choice but to escape on foot, horseback, or by car to the northwest in freezing temperatures of -20 degrees Celsius. Looking at this frame, I can imagine the chaos and terrified people in that place. It contrasts starkly with the current tranquility of the station's waiting room.
Krzyż, województwo wielkopolskie, powiat czarnkowsko-trzcianecki. Czerwiec 2021.
Ta, ruchliwa niegdyś stacja przesiadkowa powoli niszczeje. Pamiętam jak działał tu jeszcze duży bar Wars. Teraz jest w budynku mały punkt gastronomiczny i mała poczekalnia, ale są tylko dalekim echem dawnej świetności. Wszystko tu pachnie dekadencją. Podobno  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę wartą prawie 5 mln zł na przygotowanie dokumentacji, do realizacji inwestycji na stacji Krzyż. Projekt ma być gotowy do końca 2023 roku, a jego realizacja ma być uzależniona od pozyskania funduszy z Unii Europejskiej. Na zmiany możemy czekać latami.
Indeed, the once bustling interchange station is slowly deteriorating. I remember when there used to be a large bar called "Wars" here. Now, there's only a small food service point and a small waiting room in the building, but they are just a distant echo of its former glory. Everything here exudes decadence. Apparently, PKP Polish Railway Lines signed a contract worth nearly 5 million PLN for the preparation of documentation for the investment at Krzyż station. The project is expected to be completed by the end of 2023, and its implementation is dependent on securing funds from the European Union. We may have to wait for years for any changes to happen.
Koszalin, województwo zachodniopomorskie. Wrzesień 2021.
Są to zapewne jedne z ostatnich zdjęć koszalińskiego dworca kolejowego. Powstały w 1962 roku budynek ma zostać rozebrany w 2022, a na jego miejscu ma powstać nowy mniejszy obiekt, o "charakterze regionalnym". Zakończenie prac planowane jest na koniec 2023 roku. Ciekawe czy wzbudzi tyle pozytywnych emocji jak ten przeznaczony do wyburzenia? Kiedy otwarto go w sobotę 14 lipca 1962, nawiedził go tłum podekscytowanych mieszkańców miasta. "Mister Koszalina. – Prawdziwie europejskie wejście na perony ", można było przeczytać w ówczesnym "Głosie Koszalińskim". Na pierwszym piętrze umieszczono restaurację, oraz świetlicę, gdzie każdy stolik miał indywidualne oświetlenie. Znajdował się w niej telewizor i lokalny radiowęzeł dworcowy. Wszystkie napisy na ścianach były neonowe, zamontowano je jednak z powodów trudności technicznych dopiero dwa miesiące później.
These are likely some of the last photos of the Koszalin railway station. The building, constructed in 1962, is set to be demolished in 2022, making way for a new, smaller facility with a "regional character." The completion of the project is planned for the end of 2023. It's interesting to think whether the new station will evoke as much positive emotion as the one destined for demolition. When it opened on Saturday, July 14, 1962, it was visited by a crowd of excited city residents. The local newspaper, "Głos Koszaliński," described it as the "Mister of Koszalin - a truly European entrance to the platforms." The first floor housed a restaurant and a lounge area, where each table had individual lighting. There was a television and a local radio hub in the lounge. Although all the wall inscriptions were meant to be neon, they were installed two months later due to technical difficulties.
Widoczne na zdjęciu  dekoracje ścienne są autorstwa małżeństwa Zawojskich, plastyków z Przedsiębiorstwa Sztuk Plastycznych w Szczecinie. Wykonane w technice sgraffito objęte są ochroną konserwatorską. Jako jedyne mają być zachowane i przeniesione do nowego obiektu.
The wall decorations visible in the photo were created by the Zawojski couple, artists from the Przedsiębiorstwo Sztuk Plastycznych (Visual Arts Enterprise) in Szczecin. Made using the sgraffito technique, these artworks are under conservation protection. They are the only elements planned to be preserved and transferred to the new facility.
Dworzec autobusowy znajduje się nieopodal stacji kolejowej. Powstał pod koniec lat 60tych XX wieku i od czasów PRL w zasadzie niewiele się zmienił. Z obiektem tym wiąże się ciekawa historia. Pracujący tu kasjerzy dokonali nadużyć biletowych, defraudując olbrzymią jak na tamte czasy kwotę 3,1 mln zł. Spodziewając się kontroli i ujawnienia w jej wyniku dokonywanych przestępstw, w nocy 24 czerwca 1971 roku wysadzili w powietrze stojący po drugiej stronie ulicy Zwycięstwa budynek administracyjny PKS. Pomimo zupełnego zniszczenia biurowca, przestępstwa ukryć się nie udało, a jeden ze sprawców zginął w wywołanej przez siebie eksplozji.
Dworzec autobusowy, located near the train station, was built in the late 1960s and has undergone minimal changes since the times of the Polish People's Republic (PRL). This facility is associated with an interesting story. The cashiers working here committed ticket fraud, embezzling a significant amount of 3.1 million złoty, which was a substantial sum at that time. Anticipating an inspection that would uncover their crimes, they detonated the administrative building of the PKS (state-run bus company) across the street during the night of June 24, 1971. Despite the complete destruction of the office building, the perpetrators failed to conceal their crimes, and one of them died in the explosion they caused.
Pomimo, że z zewnątrz dworzec wygląda nieciekawie w środku znajduje się w zasadzie wszystko to co powinno.
Na żadnym innym dworcu nie widziałem takiego rozwiązania...
Runowo Pomorskie, województwo zachodniopomorskie, powiat łobeski. Wrzesień 2021.
Przystanek autobusowy w Runowie Pomorskim
Węgorzyno, województwo zachodniopomorskie, powiat łobeski. Wrzesień 2021.
Przyszedłem tu piechotą z Runowa Pomorskiego tylko dlatego, że na mapie Google, zobaczyłem w miejscu przystanku kolejowego małą budkę w białoniebieskie pasy. Niestety w czasie modernizacji linii budkę usunięto, a jej miejsce zastąpiła wąska wiata, ani ładna ani praktyczna. Było gorąco i słonecznie. Oczekiwanie w niej na pociąg do Drawska Pomorskiego przypominało przebywanie w terrarium. Za plecami tego kolejowego akwarium był przystanek autobusowy widoczny na zdjęciu.
I walked here on foot from Runowo Pomorskie just because on Google Maps, I saw a small striped booth at the train station. Unfortunately, during the modernization of the railway line, the booth was removed, and it was replaced with a narrow shelter that was neither attractive nor practical. It was hot and sunny. Waiting for the train to Drawsko Pomorskie inside that railway aquarium felt like being in a terrarium. Behind this railway "aquarium," there was a bus stop visible in the photo.
Drawsko Pomorskie, województwo zachodniopomorskie. Wrzesień 2021.
Stacja kolejowa w tym znanym głównie z poligonu wojskowego miasteczku w 2011 roku została wyremontowana, przy wykorzystaniu funduszy unijnych (446 000 euro z programu Intereg IV A). Jest ładnie, a w środku dodatkowo jeszcze kolorowo. Problem w tym, że cały czas jest zamknięta na głucho. Podróżni mogą do wnętrza zaglądnąć  przez szybę w drzwiach poczekalni.
The train station in this town, mainly known for its military training ground, was renovated in 2011 using EU funds (€446,000 from the Intereg IV A program). It looks nice from the outside, and inside, it's even more colorful. However, the problem is that it has been closed and inaccessible. Travelers can only glimpse inside through the window of the waiting room door.
Złocieniec, województwo zachodniopomorskie, powiat drawski. Wrzesień 2021.
Na stacji i w jego najbliższej okolicy, było wzruszająco cicho, co wraz kontrastowym wrześniowym słońcem tworzyło unikalny prowincjonalny klimat. Na peronie oprócz mnie na pociąg w stronę Szczecinka czekał jeden harcerz i jeden żołnierz. 
At the station and in its immediate vicinity, it was remarkably quiet, which, along with the contrasting September sun, created a unique provincial atmosphere. On the platform, besides myself, there was one scout and one soldier waiting for the train to Szczecinek.
Czaplinek, województwo zachodniopomorskie, powiat drawski. Wrzesień 2021.
 Kasa na dworcu musi, jak widać nie działać już od dawna.
It appears that the ticket office at the station has been out of service for a long time.
Stacja kolejowa w Czaplinku jest oddalona od centrum, o 3 km. Idzie się wśród pól piękną zadrzewioną szosą, a w dali widać miasteczko. Nie pokonałem nawet 1/3 tej drogi, bo zaraz na początku stanął koło mnie biały Volkswagen i mężczyzna w średnim wieku zaproponował mi podwózkę do zarezerwowanego przeze mnie hotelu. 
The railway station in Czaplinek is located about 3 km away from the city center. One can walk along a beautiful tree-lined road surrounded by fields, with the town visible in the distance. However, before even covering one-third of the distance, a white Volkswagen pulled up next to me, and a middle-aged man offered me a ride to the hotel I had booked.
Przystanek autobusowy przy stacji PKP.
Dworzec autobusowy w Czaplinku usytuowany jest w centrum miasta. W budynku znajduje się poczekalnia, kiedyś działały w nim też kasy biletowe. Całość była jednak zamknięta. Za to rozkłady jazdy na tabliczkach były czytelne i zgadzały się z aktualnymi kursami.
The bus station in Czaplinek is located in the city center. The building houses a waiting area, and there used to be ticket counters operating inside. However, the entire facility was closed. Nevertheless, the timetables displayed on the boards were clear and matched the current schedules.
Połczyn Zdrój, województwo zachodniopomorskie, powiat świdwiński. Wrzesień 2021.
Dworzec autobusowy w Połczynie Zdroju rozczulił mnie tak jak stacja kolejowa w Grudziądzu. Ktoś postarał się żeby poczekalni dla podróżnych nadać bardziej przytulny klimat.
The bus station in Połczyn Zdrój touched me just like the railway station in Grudziądz. Someone made an effort to give the waiting area a more cozy atmosphere for travelers. 
Świdwin, województwo zachodniopomorskie. Wrzesień 2021.
Pochodzący z 1901 roku dworzec w 2008 roku, przeszedł generalny remont. Jednak tak jak w Wersalu zapomniano, o toaletach
The station, dating back to 1901, underwent a major renovation in 2008. However, just like in Versailles, the issue of toilets was overlooked.
Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie. Wrzesień 2021.
Budynek stacji w Kołobrzegu oddano do użytku 1 czerwca 1859 roku, w dniu otwarcia linii do Białogardu. W 1945 roku na jego terenie toczyły się ciężkie walki. Niemcy użyli w działaniach bojowych pociągu pancernego  Panzerzug 72A pod dowództwem kpt. Roeminga. 17 marca Wojsko Polskie dokonało natarcia na dworzec kolejowy, który został zdobyty w nocy przez oddziały 7 Pułku Piechoty. Pomimo ciężkich walk wokół stacji kolejowej, jej budynek przetrwał. Po II wojnie światowej został zamieniony na magazyn zboża Armii Radzieckiej. Później został przekazany PKP.  W 2012 roku stacja przeszła gruntowny remont. Pamiętam ją z lat 80. Pełna była żołnierzy w polskich i radzieckich mundurach.
The station building in Kołobrzeg was inaugurated on June 1, 1859, on the opening day of the railway line to Białogard. In 1945, heavy fighting took place on its premises. The Germans used an armored train, Panzerzug 72A, commanded by Captain Roeming, in their military operations. On March 17, the Polish Army launched an attack on the railway station, which was captured during the night by units of the 7th Infantry Regiment. Despite the intense fighting around the railway station, its building survived. After World War II, it was converted into a grain warehouse for the Soviet Army and later handed over to the Polish State Railways (PKP). In 2012, the station underwent a thorough renovation. I remember it from the 1980s, when it was filled with soldiers wearing Polish and Soviet uniforms.
31 grudnia 2020 roku grupa  Arriva zakończyła działalność w Kołobrzegu. Na budynku zawisł baner z informacją, o sprzedaży obiektu. Arriva wycofała się z Kołobrzegu z powodu nierentowności, pogłębionej przez pandemię. Po rozmowach miasta z PKP, podróżni pozostałych przewoźników mają mieć prawo oczekiwania na swój autobus czy bus, w kolejowej poczekalni. Teren dworca autobusowego należy do spółki Komunikacja Miejska. Miejski przewoźnik zarządza placem i przystankami, jednak nie jest właścicielem starego budynku dworca autobusowego. Cena wystawionego na sprzedaż obiektu jest według miasta za wysoka, żeby go kupił. Wygląda więc na to, że że budynek straci na stałe swoją pierwotną funkcję.
On December 31, 2020, the Arriva group ceased its operations in Kołobrzeg. A banner stating the sale of the facility was hung on the building. Arriva withdrew from Kołobrzeg due to its lack of profitability, further exacerbated by the pandemic. Following discussions between the city and the Polish State Railways (PKP), passengers of other carriers have the right to wait for their buses or minibusses in the railway station waiting room. The bus station area belongs to the Municipal Transport Company, which manages the square and bus stops but is not the owner of the old bus station building. The asking price for the property is deemed too high for the city to purchase it. Therefore, it appears that the building will permanently lose its original function.
Karlino, województwo zachodniopomorskie, powiat białogardzki. Wrzesień 2021.
Stacyjka pochodzi z 1859 roku i była wyższa. 12 stycznia 2003, o szóstej nad ranem, na poddaszu wybuchł pożar. Trzy kobiety i jeden mężczyzna uratowali się wyskakując przez okna z drugiego piętra  na peron kolejowy. W akcji gaszenia wzięło udział 9 zastępów straży pożarnej.  Gdy tutaj wysiadłem, pociąg zniknął w oddali. Kiedy tak stałem na peronie, otworzyło się okno nastawni (to obok którego zamontowany jest reflektor) i kobieta w kolejarskim mundurze zapytała nerwowo: co tutaj robię. Odpowiedziałem, że czekam na pociąg. Ale przecież przed chwilą pan wysiadł z pociągu! -odkrzyknęła z przerażeniem. Zupełnie nie wiedziałem, o co jej chodzi. Dopiero po chwili, gdy za moimi plecami z dużą szybkością  przemknął pośpieszny, zrozumiałem. Bała się, że przyjechałem tutaj specjalnie by rzucić się pod pociąg.
The railway station dates back to 1859 and used to be taller. On January 12, 2003, at six in the morning, a fire broke out in the attic. Three women and one man managed to save themselves by jumping out of the second-floor windows onto the train platform. Nine fire brigades were involved in extinguishing the fire. When I got off here, the train disappeared in the distance. As I stood on the platform, the window of the signal box (next to which a spotlight is mounted) opened, and a woman in a railway uniform nervously asked me what I was doing there. I replied that I was waiting for a train. But you just got off the train a moment ago! - she exclaimed with horror. I had no idea what she meant. It was only a moment later, when an express train whizzed by behind me at high speed, that I understood. She was afraid that I had come here specifically to throw myself under the train.

Białogard, województwo zachodniopomorskie. Wrzesień 2021.
Białogardzki dworzec, jest jedną z większych stacji węzłowych na Pomorzu Zachodnim. W 2018 roku obsługiwał 1400 pasażerów na dobę.
Tak jak gdzie indziej. PKS sprzedał teren dworca autobusowego, jednej z firm handlowych. W zamian miał powstać "przytulony" do pawilonu dworzec. Ta niby poczekalnia jest zamknięta. Nic się tutaj nie zatrzymuje.
As in other places, the PKS (state-owned bus transport company) sold the land of the bus station to a commercial firm. In return, a new "cozy" station was supposed to be built adjacent to the pavilion. However, the so-called waiting area is closed, and nothing stops here.
Czernin, województwo zachodniopomorskie. Styczeń 2022.
Smołdzęcino, województwo zachodniopomorskie. Styczeń 2022.
Nowe Worowo Kolonia, województwo zachodniopomorskie. Styczeń 2022.
Stare Drawsko, województwo zachodniopomorskie. Styczeń 2022.
Back to Top